Hospodářská komora: Cenu povolenky ovlivňuje trh, ne politická objednávka

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Pozdržení 900 milionů povolenek a případné další politické úpravy mohou zvýšit náklady na průmyslovou výrobu, narušit důvěru investorů a deformovat již tak disproporční evropský trh. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zásadně nesouhlasí s plánem Evropské komise a je proti jakýmkoliv dalším zásahům. Komentář k problematice poskytl Petr Valenta, zaměstnanec HK ČR v oboru legislativy, informací a poradenství.

Návrh Evropské komise na manipulaci s povolenkami i případné další zásahy navýší náklady na energetické zdroje, a zatíží tak podniky. Kromě možné hrozby zvýšených nákladů na průmyslovou výrobu a další oblasti se HK ČR dále domnívá, že dlouhodobá pravidla, která politici pro obchod s emisními povolenkami před několika lety nastavili, by již nikdo neměl nadále zpřísňovat. Podniky, které kdysi v oblasti energetiky a energeticky náročných oblastech investovaly, by to nyní mohlo negativně postihnout.

Čtěte také: Aukce s emisními povolenkami vynesou desítky miliard korun. Vláda plánuje, co s nimi

Politická manipulace snižuje stabilitu energetické průmyslu

Politicky motivovaná manipulace s cenou povolenky by znamenala zásadní narušení důvěry investorů. Je velmi těžké stavět investiční rozhodnutí na tržních signálech, když je neustále ve vzduchu hrozba politické manipulace trhu. Trhy potřebují ke svému fungování nikoli stabilní cenu povolenky, ale stabilní a předvídatelné investiční prostředí, kde cenu povolenky ovlivňují tržní fundamenty, ne okamžitá politická objednávka. Energetiku a energeticky náročný průmysl by proto kvůli opatřením Evropské komise mohli investoři vnímat jako nestabilní, což by v důsledku vážně poškodilo evropskou průmyslovou výrobu.

Snížení emisí by se mělo dosáhnout tak, aby cena, kterou za redukci emisí společnosti a spotřebitelé energie zaplatí, byla co nejnižší. Pokud snad měla být cílem pevná, politicky nadiktovaná cena emisí, pak by bylo zcela absurdní zavádět systém emisního obchodování – institucionálně mnohem jednodušší by byla uhlíková daň.

Snižování emisí oxidu uhličitého brání v odstraňování jiných, škodlivějších sloučenin

Není důvod k dalšímu zpřísnění již nastavených systémů. Evropští politici zavedli systém obchodování s emisními povolenkami proto, aby do roku 2020 snížili emise oxidu uhličitého o dvacet procent. Prostřednictvím zavedených opatření se požadovaného výsledku pravděpodobně podaří dosáhnout.

Investice vynakládané na snižování oxidu uhličitého navíc snižují investiční možnosti na snížení emisí zdraví ohrožujících látek. Oxid uhličitý je plyn, který lidskému zdraví neškodí. Základním problémem kvality ovzduší v Česku jsou tuhé znečišťující látky a řada dalších zdraví škodlivých emisí.

Emisní obchodování pokrývá pouze polovinu evropských emisí

Stávající systém emisního obchodování pokrývá jen přibližně polovinu celkových emisí v Evropské unii, což vede k řadě disproporcí a tržních deformací. Umělým zvýšením ceny by se problém ještě zhoršil. Typickým příkladem je trh s teplem, kde většina velkých zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a mnohdy nižšími měrnými emisemi je zatížena náklady uhlíku, zatímco individuální výroba tepla tímto způsobem zatížena není. V konečném důsledku je to z hlediska sledovaného cíle redukce emisí naprosto kontraproduktivní.

Na závěr je nutné zdůraznit také to, že jednostranné aktivity Evropské komise nemají na celkové světové emise oxidu uhličitého nijak markantní vliv a vedou naopak k destrukci evropského průmyslu a přesunu energeticky náročné výroby do třetích zemí. A tam jsou často dopady na životní prostředí kvůli nižší úrovni technologií daleko horší…

Text byl redakčně krácený.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...