Vývoz a dovoz dosáhl historicky nejvyšších hodnot

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,5 % a dovoz o 8,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší.

Bilance zahraničního obchodu. Zdroj: ČSÚ
Bilance zahraničního obchodu. Zdroj: ČSÚ

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 2,4 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 1,3 % a dovozu o 1,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 7,5 % (19,7 mld. Kč) a dovoz o 8,2 % (18,9 mld. Kč). Tempo růstu dovozu bylo vyšší než tempo růstu vývozu poprvé od května 2011. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 7,9 % na 531,3 mld. Kč a dosáhl nejvyšší měsíční hodnoty od roku 1993. Říjen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 3 pracovní dny více.

Vývoz společností sídlících v České republice se zvýšil o 9,2 % (17,8 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 2,7 % (1,9 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 10,3 % (19,8 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 2,3 % (0,9 mld. Kč).

Čtěte také:

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod vyjádřený v eurech (vývoz o 7,1 % a dovoz o 7,8 %) i v dolarech (vývoz o 1,6 % a dovoz o 2,3 %) pomaleji než v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila v říjnu přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl druhý nejvyšší v roce 2012. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 bylo saldo o 0,8 mld. Kč větší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala schodek 1,5 mld. Kč (oproti aktivu 0,4 mld. Kč v říjnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 34,5 mld. Kč (proti kladnému saldu 31,7 mld. Kč v říjnu 2011).

Kladné saldo se meziročně zvýšilo u průmyslového spotřebního zboží o 3,3 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 3,1 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 1,7 mld. Kč a deficit se zmenšil u potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč. Schodek obchodu se prohloubil u minerálních paliv o 6,8 mld. Kč, chemických výrobků o 0,3 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu surovinami o 1,0 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 3,3 % (4,9 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,4 mld. Kč) a silničních vozidel a výpočetní techniky (shodně o 1,6 mld. Kč). Klesl naopak vývoz telekomunikačních zařízení (o 5,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 1,8 % (1,8 mld. Kč), z čehož největší přírůstek zaznamenal dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,1 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,0 mld. Kč). Snížil se dovoz výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč). Růst dovozu minerálních paliv meziročně o 35,5 % (7,0 mld. Kč) byl ovlivněn hlavně vyšším dovozem ropy (hodnotově o 154,1 % a naturálně o 146,0 %). Dovoz zemního plynu vzrostl o 20,2 % v hodnotovém vyjádření, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 3,0 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 64,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší. Schodek bilance se státy mimo EU zůstal na stejné úrovni jako v říjnu předchozího roku (31,6 mld. Kč). Ke zlepšení bilance došlo v obchodě s Čínou poklesem deficitu o 4,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem o 2,6 mld. Kč, Spojeným královstvím (o 2,3 mld. Kč), Německem (o 0,7 mld. Kč) a Slovenskem (o 0,4 mld. Kč). Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskem (o 4,9 mld. Kč) a Itálií (o 1,8 mld. Kč) a přebytek klesl v obchodě s Francií (o 1,8 mld. Kč).

V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 8,0 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 269,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 103,6 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků o 67,0 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 21,3 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 11,5 mld. Kč a s chemickými výrobky o 5,2 mld. Kč

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v říjnu 2012 přebytek 4,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...