HENNLICH instaloval tepelná čerpadla v elektrárně Dlouhé Stráně

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Je největší vodní elektrárnou v ČR s výkonem 2 x 325 MW, má největší spád v Česku a také má největší reverzní vodní turbínu z elektráren v Evropě – elektrárna Dlouhé Stráně. Další zajímavostí je nyní také systém vytápění, které zajišťují dvě nově instalovaná tepelná čerpadla Waterkotte systému voda-voda o jmenovitém výkonu 2 x 185 kW. Systém pro firmu ČEZ, která elektrárnu vlastní, navrhla a realizovala divize G-TERM litoměřické společnosti HENNLICH.

Tomáš Holčák, vedoucí divize G-TERM: „Unikátní přečerpávací elektrárna nám umožnila navrhnout zajímavé řešení celého systému vytápění pomocí tepelných čerpadel. Díky nádrži chladicí technologické vody jsme mohli využít systém voda-voda, kde je jako vstupní médium na primární straně použita voda z řeky Divoká Desná. Ta zároveň slouží jako chladící voda výrobních soustrojí a blokových transformátorů.“

Voda z řeky deponována v nádrži o objemu 400 m3. Chlazením transformátorů a generátorů se ohřívá a dosahuje teploty zhruba 18 až 20 ºC. Oběhová čerpadla pak tuto vodu přivádějí přes deskový výměník a mezikruh s nemrznoucí směsí na výměníky tepelných čerpadel. Vodu tepelná čerpadla ohřívají na teplotu do 55 °C a napájí akumulační nádrže s topnou vodou. Z ní pak topná voda směřuje do jednotlivých topných okruhů v areálu elektrárny. Tepelná čerpadla dosahují výstupní teploty až 65°C a pracují tedy s dostatečnou rezervou. Předpokládá se tedy dlouhá životnost a vysoký roční topný faktor SCOP 4,2 – 4,5.

„Zařízení v této úpravě je schopno při odpovídajícím průtoku pracovat se vstupní teplotou vody 6 – 20°C. Tepelná čerpadla jsou připojena na nadřazený řídicí systém. Technicky vyspělý regulátor tepelných čerpadel řídí chod obou tepelných čerpadel včetně primárních i sekundárních oběhových čerpadel. Informace o stavu systému pouze předává do řídícího centra elektrárny, kde je má k dispozici obsluha na monitoru. Není zapotřebí žádný nadřazený systém měření a regulace a vše je tak maximálně jednoduché a bezpečné. Tepelná čerpadla jsou dimenzována na pokrytí celé spotřeby areálu. Jako záložní zdroj vytápění je použit elektrokotel o výkonu 400 kW. Při jeho použití jsou však náklady na vytápění zhruba čtyřnásobné,“ doplňuje Petr Hoftych, produktový manažer a projektant tepelných čerpadel.

Dvě tepelná čerpadla Waterkotte o jmenovitém výkonu 2 x 185 kW jsou umístěna v pomocné budově a zajišťují vytápění celého areálu elektrárny, který tvoří haly dílen, technologické zázemí elektrárny, hlavní budova s řídícím centrem, ale také ubytovací a školící prostory.

Divize G-TERM společnosti HENNLICH zajišťuje dodávky tepelných čerpadel již od 90. let minulého století. Původně se jako jedna z prvních společností v Česku zaměřovala na instalace tepelných čerpadel v průmyslu a na instalace velkých výkonů. Navrhuje a dodává ale také instalace tepelných čerpadel do rodinných domů, penzionů, hotelů a dalších budov. Na sekundární straně topného systému využívá unikátní technologii nízkoteplotního vytápění pomocí kapilárních rohoží. V Česku má firma již několik stovek instalací tepelných čerpadel.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

HENNLICH s. r. o.
HENNLICH s. r. o.
Naším hlavním cílem je poskytovat zákazníkům profesionální podporu na rychle se měnícím trhu technických produktů a komplexních technických řešení.