HDP v roce 2012 klesl o 1,1 %

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. V ročním úhrnu byl HDP o 1,1 % nižší než v roce 2011, meziroční pokles se v průběhu roku postupně prohluboval.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost poklesl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, meziročně o 1,7 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím o 0,2 %.

Meziroční i mezičtvrtletní vývoj negativně ovlivnilo, stejně jako v průběhu celého roku, odvětví stavebnictví doplácející na nízkou investiční aktivitu podnikatelského i vládního sektoru. K poklesu v uplynulém čtvrtletí navíc výrazně přispěl i zpracovatelský průmysl a v jeho rámci především výroba dopravních prostředků. Horší výsledky než v posledním čtvrtletí roku 2011 zaznamenala i odvětví zemědělství a podnikatelských služeb.
Naopak pozitivně ovlivnil vývoj HDP nárůst spotřební daně z tabákových výrobků v důsledku předzásobení souvisejícího se zvýšením daňové sazby v roce 2013.
Příspěvek jednotlivých složek poptávky k vývoji HDP byl značně diferencovaný – pozitivní vliv zahraničního obchodu nebyl schopen kompenzovat pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností a na tvorbu fixního kapitálu.

V úhrnu za rok 2012 se HDP ve stálých cenách snížil o 1,1 %, když mezičtvrtletně postupně klesal ve všech čtyřech čtvrtletích.
Úrovně tvorby hrubé přidané hodnoty nedosáhla ve srovnání s rokem 2011 zejména odvětví stavebnictví, zemědělství a také peněžnictví a pojišťovnictví. Negativně přispěl k poklesu HDP též vývoj daní z produktů, jejichž meziroční pokles se přiblížil ke dvěma procentům. Naopak pozitivní byl (s výjimkou 4. čtvrtletí) příspěvek zpracovatelského průmyslu.
Na poptávkové straně ekonomiky se na celkovém poklesu podílely především domácnosti snížením výdajů ve stálých cenách o více než 3 %. Nižší než v předchozím roce byla i tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně naopak působil v průběhu celého roku vývoj zahraničního obchodu, kde celkový růst vývozu o 4,3 % byl o 2 procentní body vyšší než zvýšení dovozu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...