Geotermální elektrárna v Litoměřicích: celoměstský zdroj tepla bez fosilních paliv

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Geotermální energie se prozatím v Česku využívá jen v lázeňství, k hrazení části tepelné bilance v městech nebo k přímému využití teplé užitkové vody. Geotermální elektrárna zatím chybí – investiční náklady na zkušební vrty jsou vysoké a výsledek nejistý. Kromě plánované elektrárny na Semilsku má šanci také chystaný projekt v Litoměřicích. Vyrůst by mohla elektrárna s výkonem 4,4 MW, která by sloužila především jako teplárna, jež by nahradila celý dosavadní tepelný zdroj z fosilních paliv

Geotermální elektrárna Nesjavellir
Geotermální elektrárna Nesjavellir ležící v národním parku Þingvellir je největší svého druhu na Islandu – produkuje 120 MW elektrické energie a zároveň ohřívá 1800 litrů vody za minutu. Foto: Gretar Ívarsson

V Litoměřicích, městě v nížině na úpatí Českého středohoří, je trvale špatné ovzduší – především kvůli dopravě a přetrvávajícímu vysokému podílu fosilních paliv v lokálních topeništích a v místní teplárně, která spaluje nekvalitní hnědé uhlí. „Případná geotermální elektrárna by současnou výtopnu nahradila, odstranila by tak největší statický zdroj znečišťování ovzduší ve městě a stala se plnohodnotným, výkonným a čistým zdrojem energie,“ řekl portálu Průmysl.cz Matyáš Vitík, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Voda ohřátá na 178 °C a 5 MW elektřiny

Přípravy na stavbu začaly v roce 2005, o dva roky později uskutečnili výzkumníci zkušební vrt, který dosáhl hloubky 2 111 m a měl potvrdit geofyzikální průzkumy a výpočty. „Pokus byl úspěšný, potvrdil předpokládané parametry, a otevřel tak cestu k přípravě geotermálního vrtu,“ uvedl manažer geotermálního projektu Antonín Tym na webu elektrárny.

Vrt by měl využívat v Česku dosud nepoužité technologie Hot Dry Rock a jeho předpokládaná hloubka by měla být maximálně 5 000 m. „V této hloubce předpokládáme teplotu horniny okolo 178 °C, což by umožnilo ohřívat vháněnou vodu na požadovanou teplotu a tuto energii předávat na povrchu výměníkové stanici. Z té bude následně teplo rozvádět distribuční síť a instalovaný generátor bude produkovat přibližně 5 MW elektrické energie,“ uvedl Tym.

Projekt geotermální elektrárny v Litoměřicích je cenný i kvůli průzkumu vytipované a vhodné lokality – především co se týká její stabilizace, charakteru prostředí či vhodnosti využití v Česku. „V současné době se tedy investoři projektu geotermální elektrárny snaží získat podporu z pohledu vědecko-výzkumného,“ dodal Vitík.

Studie geotermální elektrárny Litoměřice
Studie geotermální elektrárny Litoměřice. Zdroj: Sustainable.cz

V roce 2040 pouze 0,1% podíl na primárních zdrojích

Ministerstvo životního prostředí považuje využití geotermální energie z pohledu energetiky a ochrany klimatu za přínosné. „Je plně v souladu s požadavky energetické politiky České republiky, která klade důraz na využití šetrných způsobů výroby energie, včetně obnovitelných zdrojů energie, jež minimalizují negativní vliv na životní prostředí,“ uvedl Vitík.

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce však s výraznějším rozvojem využití geotermální energie nepočítá. V roce 2040 předpokládá pouze 0,1% podíl geotermální energie na primárních energetických zdrojích.

Geotermální projekt  Litoměřice. Zdroj: Litomerice.cz
Geotermální projekt Litoměřice. Zdroj: Litomerice.cz
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...