GE pro prok 2013: Pokrokové technologie a průmyslový internet

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Přinášíme vám znění výroční zprávy generální ředitele společnosti GE Jeffa Immelta smřované akcionářům, v němž představil budoucí vizi společnosti a její plány pro rok 2013.

Software a Afrika se ve výroční zprávě GE dosud nikdy neobjevily společně, ale z dnešního pohledu jsou pro budoucnost GE naprosto zásadní. „Nedávno jsem navštívil Subsaharskou Afriku, region, který v době, kdy jsem se stal výkonným ředitelem, nikoho nezajímal,“ píše v dopise akcionářům Jeff Immelt, výkonný ředitel a předseda představenstva GE. „V tomto regionu nepůsobí téměř žádné americké společnosti a přitom v Africe bude odbyt plynových turbín v příštích několika letech mnohem větší než ve Spojených státech.“

Immeltův dopis uvozuje výroční zprávu GE za rok 2012 zveřejněnou 11. března letošního roku. Turbíny, které šéf GE ve svém dopise zmiňuje, by se již brzy mohly stát součástí průmyslového internetu, tj. globální sítě, která propojuje lidi, stroje a data. „Jsme si vědomi toho, že průmyslové podniky potřebují být v kontaktu se světem softwaru,“ uvádí v dopise Immelt. „Rok 2013 bude v GE ve znamení vývoje chytřejších strojů, které dokážou extrahovat a analyzovat data a díky nimž budeme moci poskytovat lepší služby. Naším cílem je stát se v analytice lídrem a dosáhnout toho, aby si nás naši zákazníci více vážili. To všechno nám umožní průmyslový internet.“

Společnost GE odhaduje, že průmyslový internet by během příštích patnácti let mohl zvýšit roční produktivitu natolik, že globální HDP by mohl vzrůst až o 15 bilionů dolarů. Například společnost Norfolk Southern využívá systém analyzující data, který vyvinula společnost GE, k optimalizaci pohybu osobních i nákladních vlaků po železniční síti. Podle údajů tohoto železničního dopravce každé zvýšení rychlosti na trati o 1,6 km/h by mohlo snížit každoroční kapitálové a provozní výdaje o 200 milionů dolarů.

Immelt zdůrazňuje, že GE je průkopnickou společností rovněž v oblasti výroby. Společnost testuje součástky pro větrné elektrárny a proudové motory. Tyto součástky jsou vyrobeny technologií přímého kovového laserového tavení a technologií 3D tisku a jsou potaženy nejmodernějšími nátěry. „V minulosti bylo investiční rozhodování společností často založeno pouze na mzdových nákladech,“ tvrdí Immelt. „Dnes se však stále častěji setkáváme nejen s novými materiály, které mají zásadní vliv na výkon, ale také s precizními technologiemi a výkonnými počítači, které od základů mění způsob výroby.“

Například nový proudový motor CFM LEAP, jenž GE vyvíjí ve spolupráci se společností Snecma, bude obsahovat jak „tištěné“ součástky, tak supermoderní materiály zvané kompozity s keramickou matricí. Odhaduje se, že tyto technologické vymoženosti by měly snížit spotřebu paliva o 15 %, a ušetřit tak aerolinkám miliardy dolarů.

Pokročilé metody výroby, které například dokážou tisknout součástky na základě počítačového souboru, pomůžou společnosti GE zrychlit vývoj prototypů a snížit počet testovacích cyklů i náklady. Immelt uvádí, že společnost GE zvýšila roční výdaje na výzkum a vývoj o 2-3 miliardy dolarů, a tyto výdaje tak nyní dosahují 5-6 % příjmů společnosti. „Díky této investici se z nás stala společnost, která nový motor na trh neuvádí jednou za deset let, ale každý rok,“ uvádí Immelt. „Do roku 2020 plánujeme uvést na trh 10 nových plynových turbín, což je o hodně víc než v minulých letech.“

Většinu těchto turbín bude pohánět břidlicový plyn. Immelt ve zprávě tvrdí, že „přístup k břidlicovému plynu otevírá nové možnosti, jak využívat energii, a společnost GE je aktivním účastníkem ‚Břidlicové revoluce‘ ve všech jejích aspektech.“ Příkladem může být společný produkt společností GE Oil & Gas a Chesapeake Energy. Tyto dvě společnosti společně vyvinuly tankovací stanice stlačeného zemního plynu (CNG) nazvané snadno dostupný CNG, které jsou určeny pro malé i velké nákladní automobily s cílem ušetřit vedle nákladů na palivo i množství vypouštěných emisí.

„Množství břidlicového plynu a přístup nejen k tomuto nekonvenčnímu zdroji energie ve Spojených státech (a dalších regionech) změní konkurenční rovnováhu na trhu s energiemi nejméně na příštích třicet let,“ píše Immelt. „Spojené státy využitím těchto zdrojů budou mít téměř nejlevnější elektřinu na světě a mají potenciál stát se jejím exportérem.“

„Velké společnosti, například železniční dopravci, by mohli přejít z nafty na plyn,“ uvádí Immelt. „Severní Amerika má nyní šanci stát se energeticky nezávislou zemí.“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...