František Kania: Jaký bude vývoj českého průmyslu v roce 2013

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Odborníci a významné osobnosti českého průmyslu předpovídají vývoj českého průmyslu v roce 2013. Dnešní díl představuje předpověď Františka Kanii, předsedy Komory patentových zástupců České republiky.

Český průmysl se stále ještě plně nevzpamatoval z ran, které utržil ve 20. století – z eliminace židovského a německého obyvatelstva ve čtyřicátých letech a z ubíjejícího dirigismu a podnikatelské nesvobody v následujících 40 letech. Čeští technici a přírodovědci v té době ztratili kontakt s vývojem ve světě a není tedy divu, že doposud nemají odpovídající zastoupení mezi těmi, kdo jsou skutečně na špici světového vývoje. Nejlépe je to vidět na tom, jaký je podíl evropských patentů udělených českým subjektům ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Neboť právě těmito patenty jsou chráněna nejprogresivnější řešení.

Za rok 2011 byl počet udělených evropských patentů na 1 milion obyvatel ve Švýcarsku 361, v Německu 165, v Nizozemí 121, v Dánsku 118, v Rakousku 92, ve Francii 80, ale v Česku jen necelých 6. Není to tím, že by byly evropské patenty příliš drahé. Podobná čísla platí i pro národní patenty. Je to tím, že kreativní pracovníci mají málo příležitostí pracovat na pracovištích, která jsou na světové úrovni – pracuje-li člověk se zastaralou technikou, sotva zlepší něco na špičkové technice, o které nic neví. V současné době jsou sice tvůrčím pracovníkům poskytovány různé granty, systém však potřebuje doladit. Tak, aby skutečně stimuloval vytváření inovativních řešení, která budou průmyslově využívána a která přinesou skutečný užitek. Je však třeba si uvědomit, že ani granty nepřinesou okamžité zlepšení. Aby vynálezce vytvořil špičkový vynález, musí se již předtím pohybovat na špičkové úrovni techniky. Viz výše.

Český průmysl v roce 2013 vidím pod tímto kritickým úhlem – na klopotné cestě k pozicím, které zaujímal mezi dvěma světovými válkami. Chce-li tam dospět, musí si starostlivě opečovávat všechny tvůrčí pracovníky a tlačit na školství. Aby tito pracovníci do průmyslu přicházeli vyzbrojeni dokonalou znalostí nejdůležitějších jazyků. Pokud toho průmysl nedosáhne, připravovaný projekt patentu Evropské unie tvrdě dopadne zejména na malé a střední podniky, neboť systém patentu Evropské unie zdvacetinásobí počet patentů platných v Česku. Tyto patenty budou k dispozici pouze v angličtině, němčině nebo ve francouzštině, nikoliv jako dosud v českém překladu. Náklady na zajištění patentové čistoty jejich výrobků se tedy českým podnikatelům, kteří nebudou velmi dobře ovládat zmíněné tři jazyky, o řád zvětší.

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...