Reportáž: Seminář Moderní metody vývoje výrobků ve strojírenské praxi + FOTOGALERIE

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost AV Engineering a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava uspořádaly na půdě Fakulty strojní praktický seminář věnovaný moderním metodám vývoje, konstrukci a výrobě výrobků s využitím návrhových prostředků PTC. Praktické příklady prezentované uživateli softwarového portfolia PTC byly ukázkou důležitých fází vývoje výrobků od koncepčního návrhu přes konstrukci, analýzu, simulaci až po digitální výrobu.

Semináře zahájil Vladimír Mostýn, zástupce Katedry robototechniky. Vladimír Mostýn v úvodu semináře hovořil o potřebě kvalifikovaných absolventů magisterského studia ve strojírenské praxi. Dále uvedl, že kvalifikovaný konstruktér musí v CAD aplikacích nejenom navrhovat a vytvářet 3D modely, ale musí tyto modely optimalizovat, podrobit pevnostnímu zatížení a prověřovat je simulacemi a analýzami.

Průběh celého semináře zajišťoval Martin Halbsgut, zástupce společnosti AV Engineering. Radovan Míček, taktéž ze společnosti AV Engineering, představil na modelu hřídele rychlou konstrukci v systému Creo včetně její konfigurace a výkresové dokumentace. Na tomtéž modelu představil výhody parametrizace a asociativity.

Seminář o moderních metodách vývoje výrobků se skládal z odborných přednášek, ve kterých vystupovali zástupci společností využívajících softwary od PTC, ze kterých lze jmenovat Creo, Arbortext, Windchill a MathCAD.

Na semináři probíhala soutěžní prezentace studentů čtvrtých a pátých ročníků VŠB-TU Ostrava se zpracovanými projekty v aplikaci Creo. Posluchači podle přednesených prezentací hodnotili formou ankety úroveň prací a v závěru semináře proběhlo vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístil Lukáš Kušnír s projektem Průtoková analýza pomocí modulu Simulation, druhé místo obsadil Martin Macháček s projektem Tvorba programu pro CNC stroje a na třetím místě se umístil Radim Benek, jehož projekt nesl název Tvorba ozubeného soukolí se šikmými zuby pomocí relací.

Vzájemná spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a společností AV Engineering se odehrála v přednáškové místnosti Fakulty strojní v Ostravě-Porubě. Foto: Marek Pagáč
Projekt „Vstup na trhy SNS“ prezentoval Bronislav Siuda ze společnosti Borcad. Projekt se zabýval kompletně novou koncepcí sedadel pro ruské vlaky, kterou dokázali konstruktéři zpracovat během 7 měsíců. Foto: Marek Pagáč
Petr Čevela (vpravo), člen představenstva a ředitel divize inovace procesů ve společnosti AV Engineering reagující na přednášku Bronislava Siudy. Foto: Marek Pagáč
„Design lze chápat jako obor kultury a součást výrobku, kterou si nese výrobek po celou dobu své životnosti,“ uvedl v prezentaci Petr Dubja, průmyslový designér ve společnosti Zetor. Foto: Marek Pagáč
Schéma PLM integrace ve společnosti Zetor. Foto: Marek Pagáč
Petr Dubja zmínil i výhody 3D tisku, který začal Zetor před nedávnem používat pro výrobu prototypů. Foto: Marek Pagáč
Lukáš Kušnír s vítěznou prezentací o průtokových analýzách v modulu Simulation v aplikaci Creo. Foto: Marek Pagáč
Přednášku o vývoji vysokopecních armatur a pevnostních a teplotních analýzách prezentoval Vladimír Kuchař ze společnosti Paul Wurth. Foto: Marek Pagáč
Jiří Raszka uvedl výhody aplikace Crea při vývoji ve firmě Primus. Foto: Marek Pagáč
Vladimír Mostýn (uprostřed) vyhlásil výsledky studentské soutěže. Hodnotné ceny předal studentům děkan Fakulty Strojní Ivo Hlavatý (vpravo). Foto: Marek Pagáč
Vítězové studentské soutěže Lukáš Kušnír, Martin Macháček a Radim Benek (zleva). Foto: Marek Pagáč

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vlastní pro potřebu výuky neomezený počet licencí aplikace Creo. Petr Čevela, člen představenstva a ředitel divize inovace procesů ve společnosti AV Engineering, podotkl, že studenti univerzity mají možnost konzultovat případné problémy s odbornými konstruktéry společnosti AV Engineering, kterých v této společnosti pracuje více než 50, čímž nabídl studentům technickou podporu a studenty dále vyzval k účasti v prestižní soutěži Awards. Jedná se o prestižní regionální soutěž o nejlepší zpracovaný projekt s využitím softwarových technologií PTC. Studenti se mohou přihlásit do soutěže od února do dubna na internetových stránkách www.aveng.cz.

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...