Firmy zvyšují odborné vzdělávání svých zaměstnanců

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Počet českých podniků poskytujících svým pracovníkům další odborné vzdělávání stále roste. Podle posledního šetření za rok 2010 své zaměstnance odborně proškolilo 72,2 % firem, zatímco o pět let dříve to bylo 69,9 %.

Šetření o dalším odborném vzdělávání zaměstnanců v podnicích proběhlo na evropské úrovni již počtvrté. Orientovalo se na dvě základní oblasti vzdělávání zaměstnanců, a to na kurzy a tzv. ostatní formy. Jedná se celkem o pět forem: vzdělávání na pracovišti, rotace zaměstnanců na pracovních místech (včetně výměn zaměstnanců a studijních návštěv), účast na konferencích, seminářích, veletrzích a přednáškách, vzdělávací kroužky a kroužky kvality a v neposlední řadě samostudium. Závěrečná část šetření byla věnována oblasti počátečního odborného vzdělávání, reprezentované učni provádějících odbornou praxi v podnicích.

Firem poskytujících v Česku odborné vzdělávání bylo 72,2 % z celkového počtu podniků (v roce 2005 to bylo 69,9 %). Mírně nadpoloviční část placené pracovní doby (51,6 %) byla zaměstnanci strávena na povinných kurzech v návaznosti na zákonné normy platné v ČR. Těmi jsou například bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana, kurzy pro řidiče, elektrikáře, svářeče a další. Ve všech typech kurzů se vzdělávalo výrazně víc mužů (64,4 % oproti 35,6 % žen). Po pěti letech od předcházejícího šetření nastal významný přesun od interních kurzů k externím (o více než 20 procentních bodů). Podíl nákladů na kurzy na úplných nákladech práce poklesl z 0,9 % na 0,6 %.

„Hlavním důvodem, který limitoval podniky v poskytování dalšího vzdělávání, byla skutečnost, že stávající kvalifikace, dovednosti a schopnosti odpovídaly současným potřebám podniku,“ vybírá z šetření expert ČSÚ Josef Kotýnek. Teprve za tímto důvodem následovaly ty, kdy podnik upřednostňoval získávání osob s požadovanou kvalifikací a dovednostmi, náklady na kurzy se mu jevily vysoké a v neposlední řadě se jeho zaměstnanci nemohli účastnit kurzů pro značné pracovní vytížení a nedostatek volného času.

Z hlediska hodnocení dosud dostupných základních údajů u 17 států EU je pozice Česka na velmi dobré úrovni. Pokud například porovnáme podniky, které poskytovaly svým zaměstnancům některý ze dvou základních typů odborného vzdělávání, pohybuje se jejich podíl (z celkového počtu podniků) v intervalu od 23 % do 87 %; z toho pak u více než poloviny států (vč. ČR) přes 70 %. Jedním z dalších zajímavých zjištění je délka doby průměrného času stráveného na kurzech, která se u zhruba poloviny států pohybovala v rozmezí 9 až 12 hodin (v ČR 9 hodin).

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...