Firmy stráví 267 hodin papírováním spojeným s výběrem daní, elektronizace jim výrazně uleví

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Středně velká firma stráví v průměru 267 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Celkově zaplatí prostřednictvím nejrůznějších daní v průměru 44,7 % svého zisku. Jak však ukázala studie Světové banky, IFC a PwC „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2013, pro růst řady firem po celém světě je důležitější, aby jim stát snížil administrativní zátěž spojenou s placením daní, ne jen daňovou sazbu.

Nejčastější daňovou reformou, kterou země v uplynulém roce zavedly, je on-line systém výběru a správy daní, popř. jeho vylepšení. K reformě v této oblasti přistoupilo 31 zemí světa, z toho 16 jich elektronickou komunikace mezi správcem a daňovým subjektem zavedlo nově.

„Společnou snahou vlád je zvýšit příjem z výběru daní a zároveň přijít s modelem, který by podpořil ekonomický růst. V tomto uvažování je převládajícím trendem právě celková elektronizace správy daní, včetně plateb. Ta je výhodná jak pro stát, tak pro firmy. Odpadá tím značná část práce spojená s papírováním. Státu i daňovým subjektům se snižují náklady na administraci daní a zefektivňuje se jejich celkový výběr díky snadnější a rychlejší daňové kontrole, která může být navíc cílena na rizikové subjekty či oblasti.“

Peter Chrenko
partner v Daňovém a právním oddělení společnosti,
PwC Česká republika

Země, jimž se podařilo snížit administrativní zátěž pro daňové poplatníky, mají zpravidla větší tendenci k ekonomickému růstu. Od roku 2004 se snížil průměrný počet hodin strávených daňovou administrativou celosvětově o 54 hodin. To je téměř sedm pracovních dní.

„Není až tak důležité umístění v sestavovaném žebříčku, ale úsilí, které jednotlivé státy vynakládají na zlepšení se v hodnocených kategoriích. I když se Česká republika tradičně umísťovala na posledních příčkách v rámci EU, je pozitivní, že se spolu s Finskem a Bulharskem zařadila mezi země, které posledních osm let nejvíce snížily čas potřebný ke splnění daňových povinností. I díky možnosti mít téměř veškerou daňovou agendu a komunikaci se správcem daně, včetně daňové kontroly, elektronicky, klesl za uplynulý rok čas potřebný ke splnění daňových povinností středně velké firmy v ČR téměř o čtvrtinu na 413 hodin. Další výrazné zjednodušení administrativy, a tím i časové náročnosti, lze očekávat po úspěšném zavedení jednoho inkasního místa,“ dodává Peter Chrenko.

O studii Paying Taxes 2013

Studie Paying Taxes 2013 se zabývá daňovými soustavami ve 185 zemích světa od roku 2004. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň a další menší daně a poplatky.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...