Firma 3E Praha Engineering představila učitelům novinky v SOLIDWORKS 2022

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Na konci června zorganizovala firma 3E Praha Engineering v Praze již tradiční setkání učitelů – uživatelů CAD/CAM/PDM systémů v pedagogickém procesu středních škol a středních odborných učilišť.

Jedním z hlavních bodů setkání bylo seznámení s novinkami SOLIDWORKS 2022. Jedná se nejen o jeden z nejrozšířenějších CAD systémů nejen v řadě průmyslových odvětví naší republiky, ale také prakticky ve všech stupních škol u nás.  Většina škol tuto novou verzi zařadí do výuky již od nového školního roku 2022/23.

Pravděpodobně největší novinkou, se kterou byli učitelé seznámeni, byla platforma 3DEXPERIENCE z díly Dassault Systèmes.  V tomto bloku byl značný čas věnován samotnému principu platformy. Platforma 3DEXPERIENCE představuje zřejmě budoucnost v technologiích CAD/CAM/PDM/PLM s přesahem i do oblasti nestrojírenských oblastí.  Jedná se o cloud aplikace s možností propojení i na desktopové licence SOLIDWORKS.  V platformě je možné nejen modelovat a tvořit výkresy, ale i provádět analýzy, spravovat související dokumentaci. Platforma umožňuje spolupráci mezi jednotlivci či celými týmy včetně zachování doprovodné komunikace. Velkou výhodou platformy je, že vlastně není třeba nic instalovat na pracovní stanice a k informacím je možné se dostat odkudkoli a na jakékoli platformě (WIN, iOS, Android, čili i z tabletu či mobilu).
Účastníci setkání byli v rámci bloku o platformě 3DEXPERIENCE informováni, že od verze 2022 jsou vybrané role citované platformy součástí školního „balíku“ SOLIDWORKS. Totéž platí i o studentských verzích systému SOLIDWORKS.
Stejně jako v minulých letech byla jedna část setkání věnována CAM systémům a jejich aplikaci v pedagogickém procesu. V průběhu setkání byly prezentovány novinky v SURFCAMu a EDGECAMu. A samozřejmě byl znovu představen SOLIDWORKS CAM, který je nedílnou součástí jak každé školní licence SOLIDWORKS, tak licencí studentských. SOLIDWORKS CAM obsahuje 2osé frézování, vrtání a dále soustružení. Pokryje tak podstatnou část výuky v NC programování a tím, že je k dispozici i studentům doma, lze výuku ještě zjednodušit.
V neposlední řadě bylo setkání věnováno i literatuře „z dílny 3E Praha Engineering“ podporující výuku. Byly představeny aktuální verze manuálů, výukových příruček a řešených příkladů, ale byly i  představeny dlouho avizované nové „Pracovní sešity pro technické kreslení“. Pracovní sešity jsou vydány ve dvou edicích: pro studenty – ti vypracovávají zadané úlohy přímo do tohoto sešitu, – a pro učitele s doporučeným způsobem zpracování jednotlivých úloh. Tyto pracovní sešity jsou vhodné pro použití v hodinách technického kreslení a hodinách počítačové grafiky bez ohledu na CAD systém používaný ve škole.
Pracovníci 3E Praha Engineering v závěru setkání představili SOLIDWORKS a jeho použití v pedagogickém procesu také trochu jinak a to pro podporu výuky v jiných oblastech, než je konstrukce. Šlo například o tvorbu obrázkového technologického postupu pro soustružení formou konfigurací a jiné výkresové šablony. Druhou ukázkou pak bylo využití modulu  SOLIDWORKS Inspection s propojeným posuvným měřítkem na měření cvičných prací, kdy po vytvoření kontrolního výkresu dojde k vytvoření měřícího protokolu a obratem i k vyhodnocení práce známkou.
Setkání zástupců firmy 3E Praha Engineering, s učiteli potvrdilo i tentokrát potřebu a velký přínos provázání odborného školství s praxí. Tato spolupráce dovoluje nejen seznamovat studenty s aktuálními trendy a novinkami v oblasti konstrukce a technologické přípravy výroby, ale pomáhá v řadě oblastí modernizovat i samotný pedagogický proces. Akciová společnost 3E Praha Engineering si bere tyto aktivity za své už více než 32 let a bude v nich i nadále pokračovat.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

3 E Praha Engineering, a.s.
3 E Praha Engineering, a.s.