Fakulta informatiky ČVUT má recept na počítačovou bezpečnost a ochranu dat

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Kyberprostor České republiky v posledních dnech zažil několik útoků DoS (Denial of Service, česky útok odmítnutím služby). Tyto útoky směřovaly na různé poskytovatele internetových služeb, přičemž motivace útočníků není doposud známa. Základním východiskem pro řešení těchto problémů je podpora a využití studijních oborů na technických vysokých školách, které vychovávají odpovídající specialisty. V současnosti jedinou fakultou v ČR se  studijním oborem specializovaným na bezpečnost počítačových systémů a sítí je Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT).

Útoky tohoto typu jsou téměř vždy vedeny způsobem, který v rozšířené variantě DDoS (Distributed DoS, česky distribuovaný DoS) vyžaduje nevědomou spoluúčast vlastníků a uživatelů počítačů a počítačových systémů napadených škodlivým softwarem (malwarem). Infiltraci počítačů a počítačových systémů tímto škodlivým softwarem je možné přičíst špatnému systémovému zabezpečení a také lidskému faktoru. Ze stejných důvodů je pak snadno uskutečnitelný i samotný proces útoku s využitím napadených systémů v globální síti Internet.

Fakta o útocích z posledních dní jsou alarmující. Řada provozovatelů internetových služeb byla na podobné útoky připravena jen málo nebo vůbec a nebyla schopna jim účinně čelit. V některých případech útok na jednu službu vyřadil i jiné služby, které by s napadenou službou vůbec neměly souviset. Svědčí to o nekoordinovanosti kybernetické ochrany před těmito útoky, a to na téměř všech úrovních, o nepostačující úrovni počítačové gramotnosti uživatelů i provozovatelů serverů a v neposlední řadě o soustavném podceňování problematiky počítačové bezpečnosti vůbec. Jedním ze společných jmenovatelů těchto problémů je i nedostatek odborníků v oblasti počítačové bezpečnosti a chybějící koordinace státní a komerční sféry při výchově těchto specialistů.

Na základě dlouhodobých zkušeností týmu akademických pracovníků s výzkumem v oblasti počítačové a síťové bezpečnosti byl od akademického roku 2010/11 na FIT otevřen akreditovaný magisterský studijní obor Počítačová bezpečnost, který vychovává odborníky v této oblasti. Jeho profilujícími předměty spadajícími do problematiky bezpečnosti počítačových a komunikačních systémů jsou Pokročilá kryptologie, Bezpečnost a technické prostředky, Bezpečnost a bezpečné programování, Síťová bezpečnost, Moderní technologie Internetu a Matematika pro kryptologii.

První inženýři – absolventi tohoto oboru – opustili FIT již v roce 2012 a úspěšně se uplatňují jako bezpečnostní analytici, vývojáři bezpečnostních řešení (SW/HW), administrátoři a konzultanti na všech úrovních v oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí. Je to slibný začátek pro řešení problémů nedostatku odborníků v oblasti bezpečnosti v celém kyberprostoru.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...