Luděk Drnec, Exportní cena DHL: Úspěšný exportér musí mít konkurenceschopný výrobek

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Exportní cena DHL UniCredit, která letos oslavila jubilejní 15. ročník soutěže, představila své letošní vítěze. Soutěž vyhlašuje logistická společnost Express CZ s generálním partnerem UniCredit Bank a zaštituje ji vládní agentura CzechTrade, která stála rovněž u zrodu této soutěže. Slavnostní večer byl vyhlášen za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu.

Exportní cena DHL UniCredit se pořádá již od roku 1997, kdy přišla společnost DHL s myšlenkou uspořádat pro domácí vývozce soutěž, která by vyzdvihla ty nejúspěšnější a poskytla inspiraci a povzbuzení. Spojila se s agenturou CzechTrade, a tak vzniklo vůbec první ocenění udělované malým a středně velkým exportním firmám v České republice, které se za ta léta stalo tradiční soutěží.

Firmy mají možnost soutěžit ve 4 hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu, další vavříny mohou získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade a Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade Plzeňského kraje. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Koho jsme zpovídali?

Redakce informačního portálu Průmysl.cz se zjišťovala bližší informace u obchodního ředitele pana Luďka Drnce, jehož se ptala na způsob hodnocení soutěže.

Luděk Drnec je jednatelem a obchodním ředitelem společnosti DHL Express CZ.

[Průmysl.cz] Existuje návod, jak v dnešní době uspět na exportním trhu?

Pokud můžeme soudit z výsledků Exportní ceny DHL Unicredit, tak úspěšný exportér musí mít především konkurenceschopný výrobek, dále musí disponovat silným obchodním týmem, který takový výrobek nabídne a v neposlední řadě musí mít odvahu jít do neznámého prostředí a nabídnout své produkty a služby.

Kategorie zahrnuje pouze malé firmy, proč není kategorie pro velké firmy?

Především proto, že soutěže jako Exportér roku mají plošné zaměření a malé a střední firmy mají problém uspět, pokud se hodnotí celkový objem exportu. Také mají daleko složitější pozici, zejména pokud dobývají nové exportní trhy.

V pravidlech soutěže uvádíte způsob hodnocení, můžete jej blíže specifikovat?

Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Protože chceme ocenit ty exportéry, kteří dosáhli největšího meziročního růstu, zároveň ale také bereme v úvahu to, zda export je pro firmu hlavním zdrojem obratu anebo jen okrajovou záležitostí.

Vyhlásili jste kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade Plzeňského kraje. Proč je zvolen právě Plzeňský kraj? Plánujete rozšířit soutěžní kategorie o další regiony (kraje)?

Každý ročník je zvolen jeden z krajů, jaký to bude příště, o tom rozhodne porota začátkem příštího roku.

Jak se mohou soutěžící přihlásit do soutěže?

Ideálně přes webovou stránku http://www.exportnicena.cz/.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...