EU SME Centre k podnikatelům: „Jste připraveni na Čínu?“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Vzhledem k tomu, že ekonomika Evropské unie je stále v procesu zotavení, evropské malé a střední podniky (MSP) hledají v naději na růst další trhy. Čína, jakožto největší a nejrychleji rostoucí světová ekonomika však zůstává díky mnoha kulturním, politickým a sociálním rozdílům pro mnoho podnikatelů velkou výzvou. EU SME Centre, které bylo založeno v Pekingu v roce 2010 právě z důvodu snížení těchto bariér, nyní poskytuje praktickou pomoc evropským malým a středním podnikům. Díky financování Evropskou unií poskytuje centrum zdarma praktické informace, rady a obchodní nástroje, které lépe připraví MSP k rozvoji jejich podnikání a řešení problémů, kterým čelí na čínském trhu.

EU SME Centre je poskytovatelem podpůrných služeb pro evropské malé a střední podniky a obchodní organizace usnadňující přístup na čínský trh. Díky financování Evropskou unií poskytuje centrum zdarma praktické informace, rady a obchodní nástroje, které lépe připraví MSP k rozvoji jejich podnikání a řešení problémů, kterým čelí na čínském trhu. Více informací včetně diagnostické sady „Jste připraveni na Čínu?“ můžete získat na webových stránkách centra.

EU SME Centre jako brána do Číny

Vedle nabídky praktických nástrojů jako jsou vzdělávací moduly a infografiky na různá témata spojená s podnikáním v Číně, EU SME Centre publikuje rovněž zprávy, pokyny a případové studie psaných místními externími experty z oblastí jako jsou rozvoj podnikání, právo, normy a lidské zdroje. Kromě toho mají evropské malé a střední podniky možnost zveřejnit své dotazy, účastnit se školení a seminářů, nebo využít po omezenou dobu kancelářských prostor EU SME Centre.

Jste připraveni na Čínu?

Do dnešního dne vydalo EU SME Centre více než 80 publikací a zodpovědělo velké množství dotazů. To vše bylo možné díky získání bohatých znalostí o nejběžnějších problémech, které potkávají evropské malé a střední podniky s úmyslem prodávat či investovat v Číně. Uvádění těchto znalostí do praxe vedlo k nedávnému vydání série diagnostických obchodních nástrojů s názvem „Jste připraveni na Čínu?“, který byl vytvořen jako představení čínského podnikatelského prostředí krok za krokem.

Diagnostická sada obsahuje online kvíz s názvem „Měření vaší připravenosti“, který má sloužit jako sebehodnotící nástroj vytvořený tak, aby pomohl podnikatelům zjistit úroveň jejich připravenosti na čínský trh a ukázal jim další zdroje ke zlepšení jejich chápání méně známých oblastí podnikání. Sada je tvořena jedním hlavním a čtyřmi specializovanými moduly „Vaše podnikání“, „Váš produkt“, „Vaši lidé“ a „Vaše peníze“. Na konci každého modulu je vyhodnoceno konečné skóre, které indikuje Vaší úroveň připravenosti na čínský trh a seznam užitečných odkazů na další zdroje informací.

Vstup na trh – krok za krokem

Doprovodné reporty řeší klíčové problémy, jimž čelí většina nově příchozích podnikatelů do Číny. Každý obsahuje velké množství odkazů a doporučení na doplňkové materiály o konkrétních tématech. Čtyři reporty následují pořadí rozhodnutí a procedur, kterým bude evropský malý či střední podnik pravděpodobně čelit při jejich cestě na čínský trh:

  • Report „Jste připraveni na Čínu?“ poskytuje celkový přehled o podnikatelském prostředí v Číně, současné politický a hospodářský vývoj, množství zeměpisných a odvětvových trhů a s nimi související příležitosti pro evropské MSP.
  • Report „Způsoby jak vstoupit na čínský trh“ informuje o různých možnostech pro MSP, které zvažují vstup na čínský trh.
  • Report „Export zboží, služeb a technologií na čínský trh“ se zaměřuje na nejčastější způsob vstupu evropských MSP na čínský trh – export, včetně souvisejících právních předpisů, norem, licencí a smluv.
  • Report „Poznejte své partnery v Číně“ řeší problémy s pracovitostí a partnerským řízením, které mohou nastat později v průběhu procesu, avšak je důležité je pochopit bez ohledu na to, jak daleko hledání vhodného obchodních partnera již pokročilo.

Při přípravě diagnostické sady se odborníci EU SME Centre zaměřili hlavně na dostupnost a praktičnost celku. Kvíz i reporty/zprávy jsou formulovány jednoduchými a přesnými výrazy, příklady a případovými studiemi, které jsou uváděny dle potřeby. Tipy, kde najít další informace jsou vždy při ruce. Reporty poskytují základní a realistický pohled na podnikání v Číně, popisují mnoho dostupných možností stejně tak jako obchodní překážky. Vstup na čínský trh vyžaduje promyšlené zvážení a vhodnou obchodní strategii – „Jste připraveni na Čínu?“ je prvním krokem správným směrem.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...