ESA ocenila projekt satelitu, na kterém spolupracují studenti z VUT s Mendelovou univerzitou

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Posunout se o krok dále na cestě za lidskou kolonizací Marsu a Měsíce chce pomoci mise s názvem CIMER (Cyanobacteria In Microgravity Environment Research), za kterou stojí vědecký tým Mendelovy univerzity společně se studentským týmem YSpace z VUT.

Cílem mise je na oběžnou dráhu Země vyslat první český studentský satelit, jehož součástí bude bio-kontejner obsahující vysušené bakterie. Ty poté vědci zkusí na dálku oživit a ověřit si tak možnosti jejich rehydratace a uvedení bakterií do aktivního stavu, ve kterém mohou sloužit dalším účelům, jako je například generování kyslíku. Kromě vědeckého cíle přináší tato mise také příležitost pro praktické vzdělávání studentů.

Potenciál mise CIMER ocenila i Evropská vesmírná agentura (ESA) na workshopu ESA Academy Concurrent Engineering workshop 2023, kde dostal studentský tým Yspace prostor pro prezentaci svého návrhu. Pětidenní workshop brněnské studenty oboru Space Applications zároveň proškolil a předal jim cenné zkušenosti a znalosti, které mohou nyní využít v navazujících fázích mise. Kromě předání rad se workshop zaměřil také na to, jak mají studenti postupovat při podávání žádosti do projektu pod ESA Fly Your Satellite, který studentům pomáhá s mentoringem i technickým zabezpečením při stavbě satelitů.
„V současné chvíli je projekt ve fázi A/B vývoje, kdy pracujeme na předběžné definici požadavků a vyhodnocování proveditelnosti navrhované koncepce. Vypracovaný máme již plán projektu a jeho cílů včetně designu architektury celého systému. V dalších fázích vývoje bychom se rádi ucházeli o podporu ESA v projektu Fly Your Satellite, tak jak to bývá standardem při podobných studentských projektech v Evropě. Klíčové pro úspěšné pokračování mise nyní bude zajištění finanční podpory od externích subjektů,” říká Adam Hláčik z nově vzniklého studentského spolku YSpace, který si klade za cíl vytvořit prostor pro praktický rozvoj zkušeností studentů s vesmírnými projekty.
Cubesat o standardní velikosti 3U by měl být podle harmonogramu mise dokončen v roce 2025. Klíčovou součástí bude přitom podpora projektu a jeho zaštítění ze strany VUT. „Iniciativu studentů v tomto projektu budeme maximálně podporovat. Je skvělé, že už v průběhu studia prvního semestru oboru Space Applications dokázali studenti prakticky aplikovat získané znalosti, které následně uplatnili v projektu mise CIMER a při podání přihlášky na workshop pod ESA, kde se naučili spolupracovat na mezinárodní úrovni,” říká Tomáš Götthans z elektrofakulty VUT a garant nového oboru Space Applications, který se poprvé otevřel na Fakultě elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v loňském roce. Na tento jediný obor v ČR, který je zcela zaměřený na vesmírný průmysl, mohou studenti podávat přihlášky i letos, a to do 31. března.

Zatímco tým YSpace je zodpovědný za návrh architektury mise a technického provedení satelitu, vědecký tým z Mendelovy univerzity má na starosti návrh celého biologického experimentu. Ten bude zahrnovat testování konstrukce nádoby pro dlouhodobé skladování vysušené biomasy a
schopnosti úspěšně znovu probudit kultury těchto organismů. Studie vyprodukuje data a otestuje technologie, které budou klíčové pro přepravu biologických vzorků a jejich probuzení do aktivní fáze. Buňky pak mohou sloužit například ke generování kyslíku, produkci různých látek či naopak odstraňování látek nežádoucích. V budoucnosti by se daly využít i k produkci potravin při lidské kolonizaci vesmíru. Experiment zahrnuje také testování bio-kontejneru s obslužnými systémy, které by mohly být dále vyvíjeny na podporu bio-misí v blízké budoucnosti.
„V současné době probíhá hodnocení konkrétních organismů, které budou pro tento experiment vhodné. Po definované době, kterou tyto buněčné kultury stráví v cubesatu na oběžné dráze Země, je chceme probudit aplikací živného roztoku a aktivací systémů pro podporu života, včetně regulace teploty a osvětlení. Výsledky tohoto procesu budou ověřeny měřením metabolických a životních procesů organismů, konkrétně produkce kyslíku a vizuálním sledováním,” vysvětluje vedoucí biologického výzkumu Libor Lenža z laboratoře Space Agri Technology, AF Mendelovy univerzity.
Jako zázemí při práci na plánování technologického provedení satelitu využijí studenti pravděpodobně laboratoř družic na VUT v kooperaci s laboratoří experimentálních družic, která je autorizována jako povelová a telemetrická stanice pro nanosatelity. Je v ní navíc možné najít i tzv. flatsat satelitu BDSAT či malý výukový KitSAT. Nahlédnout do prostor experimentální laboratoře a zažít její komentovanou prohlídku mohla i v průběhu včerejšího dopoledne veřejnost při akci Brno Space Day, kterou pořádala Hvězdárna a planetárium Brno.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...