Elektrochemické obrábění s omezením vlivu bludných proudů

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Výrobci vysoce přesných komponent, např. pro palivové soustavy nebo převodovky automobilů, jsou pod neustálým tlakem, aby vyráběli v nejvyšší možné kvalitě a přitom efektivně. Proto společnost Kennametal Precision Surface Solutions uvádí na trh Extrude Hone EVO, novou generaci řešení pro elektrochemické obrábění se speciálním generátorem výkonu.

Podle uspořádání stroje má generátor výkonu od 3 do 100 kW. „EVO kromě toho poskytuje další přidanou hodnotu: elektrochemické obrábění bez nepříznivého vlivu bludných proudů,“ říká Bruno Boutantin, vedoucí globálního marketingu divize Kennametal Precision Surface Solutions. „Zákaznici ocení nejvyšší kvalitu povrchu důležitou pro zlepšení technických parametrů výrobku.“

Jak funguje ECM

Technologie ECM je vhodná pro výrobu složitých tvarů, zaoblení hran, leštění, odjehlení a vyhlazování povrchů. V podstatě je to metoda úběru materiálu na principu anodického rozpouštění kovů. Pro každý vyráběný díl je pro selektivní úběr materiálu z polotovaru (+) třeba speciální nástroj zapojený jako katoda (–).

Rychlost úběru je úměrná hodnotě stejnosměrného proudu působícího na obráběný díl. Důležité je, aby nástroj (–) nikdy nebyl v kontaktu s obráběným materiálem (+). Přenos náboje pracovní mezerou mezi nástrojem a polotovarem umožňuje vhodný elektrolyt (NaCl nebo NaNO3 ve vodě nebo glykolu). Tok elektronů uvolňuje z polotovaru ionty kovů. Množství uvolněného materiálu je dáno Faradayovým zákonem (je úměrné součinu proudu a doby působení). Elektrolyt odvádí odebraný materiál z pracovní mezery v podobě hydroxidů. Ty musí být pro zachování vlastností elektrolytu zachytávány vhodným filtrem. Pro životnost nástroje je důležité udržovat konstantní pracovní mezeru. Tvar odebíraného materiálu je určen tvarem nástroje – katody.

Nejdůležitější přednosti technologie ECM jsou:

  • cílený úběr materiálu v přesně určeném místě,
  • žádné mechanické ani tepelné namáhání,
  • stabilita procesu,
  • vysoká produktivita.
Stroj Extrude Hone Evo. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Stroj Extrude Hone Evo. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions

Stroj Extrude Hone Evo je díky své modulární konstrukci dostupný v různých standardních uspořádáních: s jednoduchou nebo dvojitou buňkou, nebo dokonce v uspořádání s více buňkami. Je jednoduché jej konfigurovat a integrovat do moderních výrobních linek. Pro zákazníky, kteří hledají specifické postupy obrábění, je součástí stroje rozhraní pro Dynamic ECM.

Základním požadavkem na řízení výroby je spolehlivost. EVO proto umožňuje on-line dohled a řízení všech odpovídajících parametrů. Možnost přístupu on-line je výhodná také pro demonstraci výrobního procesu na dálku.

Srovnání výsledných povrchů

Běžná technologie ECM. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Běžná technologie ECM. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Běžná technologie ECM. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Běžná technologie ECM. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Technologie Extrude Hone Evo s potlačením vlivu bludných proudů. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Technologie Extrude Hone Evo s potlačením vlivu bludných
proudů. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Technologie Extrude Hone Evo s potlačením vlivu bludných proudů. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Technologie Extrude Hone Evo s potlačením vlivu bludných
proudů. Foto: Kennametal Precision Surface Solutions
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...