PRUMYSL.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Efektivní a udržitelné robotické systémy mají význam

Průmyslové roboty byly samozřejmostí v automobilovém průmyslu po mnoho let, a to zejména v oblasti body-in-white.

Novinka na trhu - KR CYBERTECH ARC nano 2. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

Novinka na trhu – KR CYBERTECH ARC nano 2. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

Přesto dnes poptávka po automatizačních řešeních neustále roste, pojďme se proto seznámit s dopady nových požadavků automobilového průmyslu na automatizační řešení a tak i témata, kterým by měla být věnována zvláštní pozornost v budoucnu.

Aktuální trendy v automobilním průmyslu

V současné době vidí společnost KUKA v automobilovém průmyslu čtyři hlavní trendy nebo klíčová témata, které mají vliv na robotiku: V důsledku pokračující globalizace budou muset být auta budoucnosti vyráběna v místě, kde se nachází největší trhy a odběratelé. Průmysl 4.0 definuje nové standardy továren budoucnosti, které mají být ještě více univerzální.

KR Fortec - nová řada robotů s nosností až 600kg. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

KR Fortec – nová řada robotů s nosností až 600kg. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

Demografické změny jsou rovněž aspektem, který má významný dopad na budoucí výrobní koncepty automobilek. V neposlední řadě je zde i otázka globálního oteplování, která posunuje prioritu celkové účinnosti využívání energií při provozu aut stále výše. Mění se pohled na problém celkového posuzování cyklu životnosti, což znamená, že emise CO2 produktu se sledují v celkovém kontextu. Počínaje produkcí základních surovin, celým výrobním procesem a konče až celkovými náklady na recyklaci.

Jak reagují výrobci automobilů?

Pokud mají být auta budoucnosti postavena tam, kde je zákazník, bude nutné na místě nabízet i komplexní infrastrukturu, což se týká i výrobců průmyslových robotů, kteří budou muset mít v konkrétních lokalitách silná zastoupení. Univerzální a efektivní továrna budoucnosti vyžaduje mobilní robotické systémy, všestrannou a výkonnou logistiku a dále intenzivní využití cloudových služeb.

KUKA LBR iiwa. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

KUKA LBR iiwa. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

Vzhledem k demografickým změnám, jejichž dopady mohou být v konkrétních regionech i mnohem silnější než v okolních zemích, bude existovat větší důraz na asistenční robotiku a robotická řešení, která poskytují užitečnou podporu pracovníkům, kteří vykonávají namáhavé a neergonomické úkoly. Klíčovým slovem je i zde energetická účinnost: jak je již uvedeno výše, bude existovat větší důraz na snížení celkových emisí CO2 v automobilovém průmyslu. Přibližně 30 % z celkových emisí CO2 připadajících na produkci jednoho automobilu se v současné době váže na výrobu surovin a výrobu samotného vozu. Výrobci robotů, mimo jiné, jsou klíčem ke snižování těchto úrovní emisí.

Jaká jsou řešení nabízená firmou KUKA?

KUKA je globální organizace. Roboty vyrábí v Německu a pro lokální trh také v Číně. Dále má dceřiné společnosti a partnery po celém světě. Tímto způsobem zajišťuje, že je vždy nablízku zákazníkům. V důsledku toho může také rychle rozpoznat a rozumět místním specifickým požadavkům a podle toho přizpůsobit svá robotická řešení.

KUKA KMR iiwa. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

KUKA KMR iiwa. Foto: archiv společnosti KUKA Roboter CEE

Ve firmě KUKA není Průmysl 4.0 jen módní slovo. KUKA je hnacím motorem platformy Průmysl 4.0. Převedení teoretických úvah a představ o „chytrých závodech“ do reality je možné pouze s vysoce výkonnými výrobními systémy, které jsou nejen účinné, ale i flexibilní. KUKA již dnes nabízí produkty, které jsou připraveny pro Průmysl 4.0. Patří mezi ně například mobilní robotické systémy s autonomním navigačním softwarem, stejně jako vývoj robotů pro oblast tzv. Human-robot collaboration, jako například KUKA LBR iiwa, který je určen pro přímou spolupráci mezi lidmi a roboty a podporuje pracovníky při provádění namáhavých a neergonomických činností.

KUKA klade největší důraz na implementaci mezinárodně uznávaných otevřených standardů tak, aby svým zákazníkům zaručila maximální interoperabilitu. Flexibilita inteligentní továrny, jako nedílná součást Průmyslu 4.0, vychází především z kombinace IT technologií (zejména využívání cloudových a big-data technologií) s klasickou automatizační technikou – to lze nazývat „Industry meets IT“. Vytváření spojení jednotlivých komponent Průmyslu 4.0 hraje ústřední roli. Společně se silnými partnery chce nabízet řešení založená na vysoce výkonné, standardizované infrastruktuře. To je oblast, kde využívá synergií spolupráce v rámci celé KUKA Group. Pracuje společně s Swisslog, KUKA Industries a KUKA Systems tak, aby dokázali nabízet nejen vysoce průmyslové roboty, ale také jejich integraci do výrobních buněk a systémů včetně efektivního řešení problémů vyplývajících z velmi komplikované logistiky.

V neposlední řadě vidí KUKA i potřebu celkově efektivních a udržitelných robotických systémů. Robot nevnímá jen jako izolovaný výrobní prostředek, ale bere ohled i na energetickou účinnost celého systému. KUKA je členem projektu AREUS financovaného EU, který má za cíl pracovat s energetickou účinností při výrobě karoserií za využití obnovitelných zdrojů energie. Jeden z příkladů z tohoto projektu je produkční buňka, která je vybavena robotem KUKA a provozována pouze pomocí solární energie.

KUKA Roboter – společnost se sídlem v Augsburgu, patří mezi přední světové dodavatele průmyslových robotů. Klíčové kompetence jsou ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru. Společnost má vedoucí postavení na trhu v Německu a Evropě, a číslo tři na světě. KUKA Roboter zaměstnává asi 3640 lidí na celém světě. V roce 2014 tržby činily 834.6 milionů EUR, společnost má 26 dceřiných závodů a je přítomna na hlavních trzích v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii.

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!

 

Starší příspěvky:
Studie: Firmy musí podporovat technologie pro spolupráci

Nová studie, kterou zveřejnila společnost Dimension Data ukazuje, že samotné nasazování technologií selhává při zlepšování konkurenceschopnosti globálních organizací. To je...

Zavřít