Do výstavby nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích může vstoupit partner

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

ČEZ Bohunice spolu se společnostmi JAVYS a Rosatom podepsali memorandum, jež třetí straně vytváří podmínky pro poskytnutí potřebných informací o aktuálním stavu přípravy projektu nového jaderného zdroje v oblasti Jaslovských Bohunic, na základě kterých si případný partner ujasní, zda má o účast v tomto projektu zájem.

Elektrárna Jaslovské Bohunice
Elektrárna Jaslovské Bohunice. Foto: MarkBA

Tímto memorandem byla započata jednání o možném prodeji podílu v akciové společnosti JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska), která je společným podnikem slovenské státní společnosti JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnost), jež vlastní 51 % akcií, a české energetické skupiny ČEZ, jíž připadá 49% podíl. Toto memorandum pouze stanovuje rámec pro posouzení stavu projektu a případné předložení nabídky na odkoupení podílu, a dává tak prostor možnému partnerovi ujasnit si, za jakých konkrétních podmínek by mohl do projektu vstoupit a zda o to má vůbec zájem.

Pro Skupinu ČEZ je nyní hlavní prioritou příprava výstavby dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Účast v dalším z takto velkých projektů by pro ni byla kapacitně velmi náročná, proto souhlasila s možností otestovat vstup dalšího partnera.

Společnost JESS vznikla 31.12.2009 zápisem do Obchodního rejstříku SR za účelem přípravy projektu nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích. Založení projektové společnosti bylo odsouhlaseno Evropskou komisí a vládou Slovenské republiky. Manažerská kontrola funguje podle dohody obou partnerů na principu rovnosti a společného konsenzu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...