Digitalizace stavebnictví: budovy si řeknou o pomoc a upozorní na plýtvání

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inteligentní budovy v oblasti komerčních nemovitostí umožňují rychlé hlášení poruch a detekci závad a havárií. Tyto moderní stavby upozorňují nejen na servisní události, ale také odhalují plýtvání energií a nehospodárné chování zaměstnanců. Digitalizace údržby umožňuje jednoduché odesílání hlášení závady nebo poruchy pomocí QR kódu přes mobilní zařízení. Senzory a měřicí čidla (IoT) zaznamenávají provoz budov a komunikují s virtuálním modelem vytvořeným v rámci technologie BIM (Building Information Management).

V dohledovém centru GLP Parku v Chrášťanech u Prahy pracovník údržby prochází a analyzuje servisní hlášení, které mu nahlásil speciální facility management software pro správu budovy (FM software). Zaznamenané události jsou propojeny s tzv. digitálním dvojčetem budovy, takže pracovník se rychle zorientuje. Toto digitální dvojče, respektive digitální kopie stavby, je navíc propojeno s celým chrášťanským areálem pomocí stovek senzorů, jejichž měření lze využít pro diagnostiku problému.

Servisní hlášení se odesílají digitálně pomocí QR kódů

Prostřednictvím aplikace obdrží správa budovy od nájemce hlášení o nefunkční klimatizaci. „Uživatel klimatizace nám problém nahlásil do FM systému pomocí mobilního telefonu, stačilo mu jen naskenovat QR kód místnosti. Máme tak okamžitou informaci, kde se dané zařízení nachází, včetně přístupu ke všem dokumentům, a můžeme se problému neprodleně věnovat. Virtuální model budovy nám přesně ukazuje její umístění a informuje nás o historii oprav této jednotky. Pokud máme náhradní díl skladem, můžeme opravu provést ihned. Aplikace nás také s předstihem automaticky upozorní na plánované revize zařízení, aby byly provedeny včas,“ komentuje servisní hlášení Marek Staško, manažer správy budov společnosti GLP, která chrášťanský areál postavila a zároveň jej provozuje.

Dalším ze systémů, které pomáhají optimalizovat a sledovat náklady klientů, je systém vzdáleného měření odběru elektřiny a médií, tedy například vody a plynu. Ten upozorní uživatele na nestandardní spotřebu: „Třeba na podezřele vysoký odběr vody u klienta, u kterého obratem ověříme, jestli je reálný. Pokud není, začneme prověřovat, zda není prasklé potrubí, abychom předešli dalším škodám. Ukáže-li se, že vysoký odběr vody byl způsoben zaměstnancem nájemce, který zapomněl zavřít kohout, můžeme klientovi ušetřit nemalé peníze,“ vysvětluje způsob práce s elektronickými systémy Marek Staško.

Chytré senzory pomáhají snižovat náklady na energie

Hlavním přínosem inteligentních budov, tedy staveb, které je možné digitálně monitorovat a řídit, je vyšší komfort nájemníků. „Umožňuje jim snadné hlášení servisních zásahů, zkrácení času reakce a následných oprav, čímž nám pomáhá předejít vážnějším poruchám. Kromě toho mohou klienti využívat data k optimalizaci svých provozů a podnikání,“ dodává Marek Staško.
Nájemci budov totiž mohou významně snížit provozní náklady tím, že začnou sami využívat možnosti inteligentních průmyslových areálů. Data ze senzorů rozmístěných v areálech společnosti GLP jsou totiž plně dostupná všem nájemcům, kteří je mohou využít pro zlepšení a optimalizaci svých provozů.

„Mohou tak lépe řídit spotřebu tepla, otevírání bran nebo využití osvětlení. Vidí také nežádoucí kombinace, například zapnuté topení v kancelářích současně s otevřenými okny. Mohou si všimnout nadměrného odběru tepla, energie nebo vody a zabránit tak zbytečnému plýtvání,“ vyjmenovává benefity využívání digitálního dvojčete Marek Staško.

Před zavedením digitálních technologií často dochází v důsledku neefektivity ke ztrátám v řádu desetitisíců korun měsíčně. „Sběrem dat a následnou optimalizací provozu mohou nájemci v průmyslových areálech snížit náklady na energie až o 20 %. Navíc tím snižují i uhlíkovou stopu,“ uzavírá Marek Staško, manažer správy budov společnosti GLP.

Autor: GLP Czech Republic

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...