Czech Innovation Festival proběhl o víkendu v Berlíně

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Czech Innovation Festival (CIF) je novou vlajkovou lodí Českých center pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Svým načasováním v rámci mezinárodního Berlin Web Week 2016 se CIF profiluje jako akce zaměřená na inovace v oblasti ICT, internet, mobilní aplikace, tedy obecně na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, v Německu označovanou jako Industrie 4.0. V rámci třídenního programu byla v Českém centru Berlín naplánována série prezentací, diskusí a workshopů, ale například i tzv. pitch českých startu-pů, kdy se v pětiminutových prezentacích představí sedm nadějných českých firem.

Programová strategie Českých center se od roku 2016 zaměřuje na posilování image České republice v zahraničí a efektivnější propagaci výsledků české vědy. Podle Zdeňka Lyčky, pověřeného řízením instituce, představuje VaVaI (věda, výzkum, inovace) stěžejní oblast.

Logo festivalu. Zdroj: Česká centra
Logo festivalu. Zdroj: Česká centra

Od 9. do 11. června proběhl v Berlíně Czech Innovation Festival zaměřený na moderní inovace. Projekt vznikl z iniciativy Tomáše Sachera, ředitele Českého centra Berlín, jehož programová koncepce vychází právě z daných priorit.

Vchod na festival. Zdroj: Česká centra
Vchod na festival. Zdroj: Česká centra

Tomáš Sacher, ředitel Českého centra Berlín: „Naší ambicí je představit Česko v jiných souvislostech, než v jakých se v Německu běžně objevuje. Česko a Německo jsou ekonomicky mimořádně provázané, zatím ale především v oblasti klasické výroby. My se chceme zaměřit na projekty s mimořádnou přidanou hodnotou a spolu s tím ukázat i inteligentní a kreativní tvář naší země. A samozřejmě nám jde o výměnu myšlenek na obou stranách hranice.“

Hlavními partnery CIF jsou na české straně nově vznikající Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT (CIIRC), který v Berlíně uvede jeho ředitel Prof. Vladimír Mařík a Technologická agentura České republiky, zastoupená předsedou Ing. Petrem Očkem. Ten představil agenturou podporované projekty aplikovaného výzkumu, například i možnosti financování společných česko-německých výzkumných programů.

Diskuze pratnerů. Zdroj: Česká centra
Diskuze pratnerů. Zdroj: Česká centra

Za německou stranu se prvního večera festivalu s podtitulem „Budoucnost robotiky a digitální revoluce“ zúčastnil známý německý odborník na inovace Prof. Wolf-Dieter Lukas, vedoucí Sekce klíčových technologií – výzkum pro inovace na Spolkovém ministerstvu pro vzdělání a výzkum. V diskusi ho doplnil člen managementu renomovaného Fraunhoferova Institutu pro produkční zařízení a konstrukční techniku (IPK) Dipl.-Ing. Eckhard Hohwieler.

Druhý den CIF patřil českým startupům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Českému centru se jich přihlásily dvě desítky, sedm vybraných mělo šanci navštívit berlínský výzkumný cluster EUREF a několik technologických inkubátorů a akcelerátorů, kde působí jejich němečtí kolegové. Program vyvrcholil večerním start-up pitchem, tedy sérií pětiminutových prezentací zúčastněných. Té byli přítomni i zástupci berlínské start-upové komunity a potenciální investoři, kteří ve finále pomohou vybrat nejzajímavější a nejinovativnější projekt.

Jan Rieger CZEXPERTS. Zdroj: Česká centra
Jan Rieger CZEXPERTS. Zdroj: Česká centra

Na podiu dostaly prostor i „Příběhy úspěchu made in CZ“, při nichž jako hlavní host dostal slovo top manažer jedné z globálně nejúspěšnějších antivirových firem světa, české Avast Software, Ondřej Vlček. A přizváni byli i zástupci v současnosti nejrychleji rostoucího českého startupu Kiwi.com. Festival uzavřou sobotní workshopy.

Festival provázely i speciálně připravené kampaně, oslovující německou veřejnost s otázkou, zda lidé vědí, z jaké země pochází slovo robot, dvě z pěti největších antivirových firem světa (Avast, AVG), nebo například firma, která v Evropě jako jediná dokázala na domácím trhu porazit Google (Seznam).

Atmosféru dotvořili mladí umělci. Zdroj: Česká centzra
Atmosféru dotvořili mladí umělci. Zdroj: Česká centzra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a  oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více než 60 patří do kategorie věda, výzkum, inovace“. Od srpna 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.

Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2015 přinesla 1 koruna vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 korun externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 korun pro propagaci země.

Česká centra pro oblast podpory obchodní zahraničí spolupráce

  • Propojují silné tuzemské exportní značky s kulturní prezentací a ukazujeme kreativitu českého průmyslu. Prosazujeme obchodní zájmy ČR v zahraničí.
  • Vyhledávají vývozní příležitosti pro české kreativní průmysly.
  • Poskytují asistenci při firemních prezentacích, vzdělávacích programech a tiskových konferencích.
  • Představují v zahraničí regiony, města a obce České republiky. S agenturou CzechTourism nebo se zastupitelskými úřady České republiky propagují turistické regiony (Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 v Berlíně, Budapešti a Stockholmu; Kraj Vysočina na EXPO 2015 v Miláně; Olomoucký kraj a Jeseníky v Mnichově; Lázně Luhačovice ve Vídni; Český Krumlov v Budapešti aj.).
  • Provozují Český dům Moskva, největší areál České republiky v zahraničí poskytující hotelový, technický, organizační a informační servis českým společnostem a institucím, které spolupracují s ruskými partnery.
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...