ČVUT v Praze zahajuje stavbu Univerzitního centra energeticky efektivních budov

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) zahájilo stavbu ojedinělého interdisciplinárního centra, jehož hlavním cílem bude produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a zavádění těchto poznatků do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem a veřejnou správou. Budova centra vyroste ve středočeském Buštěhradě. Projekt je 672 miliony korun financován evropskými dotacemi.

Poklepání základního kamene stavby. Zdroj: ČVUT
Poklepání základního kamene stavby. Zdroj: ČVUT

Náplní Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) bude výzkum v oboru optimalizace energetických úspor v budovách. „Centrum si můžete představit jako laboratoř pro pasivní, nízkoenergetické domy a další šetrné technologie ze stavebnictví,“ řekl Vít Kosina, manažer výstavby centra. „Chceme se zaměřit také na jednotnou standardizaci, metodiku měření a certifikace, které jsou aktuálně v oblasti výstavby šetrných staveb dosti problémové.“

UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Odborníci z ČVUT si od nového centra proto slibují i lepší možnosti zapojení do odborných evropských projektů, jako je například Joint Technology Initiave on Energy Efficient Buildings, který vychází z cílů Evropské unie omezit emise oxidu uhličitého.

„Budovy jsou jednou z oblastí s nejvyšším potenciálem pro dosažení energetických úspor a pro podstatné snížení negativního dopadu na životní prostředí. K vyžití tohoto potenciálu je nezbytný integrovaný přístup ke všem fázím životního cyklu budov, a to jak stávajících, tak nových,“ doplňuje Zdeněk Bittnar, vedoucí projektu.

„Centrum bude velkým přínosem pro Českou republiku, která se tak svými výzkumnými kapacitami zařadí po bok svých západních sousedů,“ doplňuje Zdeněk Bittnar. Projekt skončí s koncem roku 2014. V současné době je v řešení žádost o prodloužení projektu, a to až do června 2015. Poté se bude centrum samofinancovat.

Vizualizace výzkumného centra. Zdroj: ČVUT
Vizualizace výzkumného centra. Zdroj: ČVUT

Centrum nabídne 5 výzkumných programů

Výzkumná činnost v centru rozčleněna do pěti výzkumných programů, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojeny tak, že navržená struktura projektu vytváří jednotný celek.

 • Architektura a interakce budov s životním prostředím
  Odborníci se soustředí na experimentální ověřování inovativních řešení obvodových plášťů budov, aplikace inovativních řešení pro obvodové konstrukce budov, integrace solárních termických systémů do obvodových plášťů budov, prefabrikace energetických sanací budov a nová generace lehké prefabrikace obvodových konstrukcí a akustickou kvalitu konstrukcí pro energeticky efektivní budovy.
 • Energetické systémy budov
  Tématy výzkumu pro komponenty a systémy budou: solární kolektory, tepelná čerpadla, systémy úpravy vnitřního prostředí pro energeticky nulové budovy, akumulace tepla a chladu, integrace zdrojů energie do budov, integrace zdrojů energie do nadřazených sítí, pokročilé metody prediktivního řízení.
 • Kvalita vnitřního prostředí
  Hlavními cíli bude vyvinutí postupu pro zlepšení vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu. Dále se zaměří například na využití nanomateriálů pro detekci škodlivin a monitorování stavu vnitřního prostředí
 • Materiály a konstrukce
  Očekávanými výstupy jsou: hydrofilní minerální vlna – multifunkční materiál pro použití ve stavebních konstrukcích, multifunkční nízkoenergetické stavební materiály, využití keramického odpadu při produkci nízkoenergetických odlehčených kompozitních materiálů, využití nízkoenergetického kameniva v odlehčených pojivových směsích, ochranné vrstvy na bázi nanotechnologií, techniky vyztužování a zlepšování vlastností dřeva a další.
 • Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov
  Hlavní výzkumné oblasti budou monitorování a diagnostika stavebních konstrukcí budov, senzorové sítě a vyhodnocování dlouhodobých strukturních změn ve stavebních konstrukcích, monitorování a diagnostika zdrojů energie, integrované diagnostické prvky ve zdrojích (fotovoltaika, solární články, atd.). A výzkum se také zaměří na sledování chování uživatelů, na model chování uživatelů v budově a vazbu na model budovy, na řízení topení, větrání a chlazení na základě modelu budovy a tvorbu a identifikaci matematického modelu budovy.

Spolupráce s komerčním sektorem

Centrum bude úzce spolupracovat s firmami zabývajícími se výrobou progresivních stavebních materiálů a stavebních konstrukcí. Další významnou oblastí jsou alternativní i klasické energetické zdroje, systémy distribuce a řízení spotřeby energie v budovách. V oblasti kontroly kvality vnítřního prostředí je předjednána výzkumná spolupráce s firmami zabývajícími se zajištěním kvalitního větrání budov, kontrolou vnitřního prostředí a monitoringem komfortu i zdravotního stavu uživatelů budov.

Již s asi 20 průmyslovými partnery byla předjednána budoucí spolupráce a podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Uvést můžeme, například ČEZ, Metrostav, Promat, KORADO, Regulus, KRONOSPAN, ŽPSV, Clever technologies, Subterra, Centrum stavebního inženýrství, Medical technologies, BAUMIT, SKANSKA, OHL ŽS, STAVBY, Knauf Praha, Mott Macdonald Praha, Celusse Laboratotories a řada dalších.

Informace poskytlo ČVUT v Praze.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...