Coface vyhodnotila společnost Siemens jako nejstabilnější firmu v ČR

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V rámci slavnostního galavečera 29. ročníku CZECH TOP 100, který se uskutečnil 22. června již tradičně ve Španělském sále Pražského hradu, vyhlásila společnost Coface i výsledky prestižního žebříčku CZECH Stability Award, který sestavila na základě své unikátní analýzy. Vítězem této kategorie a nestabilnější firmou u nás se stala společnost Siemens. Coface předala na galavečeru i certifikáty TOP SPOLEHLIVÁ FIRMA, které získaly společnosti FTV Prima, ORLEN Unipetrol a LogEx Logistics.

NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMA – Czech Stability Award

Společnost Coface, která je globálním lídrem v pojištění pohledávek firem a obchodních rizik, letos poprvé v rámci prestižního ocenění nejvýznamnějších českých firem CZECH TOP 100 vyhlásila svůj žebříček nejstabilnějších českých firem Czech Stability Award za rok 2023.

Ocenění NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMA – Czech Stability Award je určeno pro deset nejstabilnějších firem z první stovky největších českých firem podle obratu z žebříčku CZECH TOP 100. A to na základě hodnocení rizikovosti analytiky společnosti Coface, platební morálky a historie. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci a obchodní rizika.

V rámci ocenění NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMA analyzovala společnost Coface finanční data všech firem v ČR, jejichž zveřejněný roční obrat v roce 2021 byl minimálně 500 miliónů EUR. Pořadí firem bylo stanoveno na základě analytického modelu Coface, jehož výstupem je skóre tzv. Debtor Risk Assessement (DRA), na jehož základě firma Coface upisuje kreditní rizika firem po celém světě.

DRA je posouzení rizikovosti odběratele. Je to indikátor pravděpodobnosti, že společnost nebude schopna splnit své finanční závazky v následujících 12 měsících. Vypočítává se na základě běžných finančních ukazatelů, jako je finanční zdraví, ziskovost, platební morálka, solventnost a další údaje jako obchodní prostředí a úroveň řízení společnosti. Hodnota DRA se pohybuje v rozmezí 0-10, kdy hodnota 10 znamená nejvyšší možnou finanční stabilitu.

„Společnost Siemens jako jediná z hodnocených firem získala maximální hodnocení 10 a je tak nejstabilnější firmou v České republice. Finanční stabilita Siemens je podpořená zázemím silného koncernu, společnost zdravým způsobem roste, přičemž pravidelně vykazuje velmi dobrou ziskovost,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko.

„Česká a světová ekonomika aktuálně zažívají jedno z nejhorších období za poslední desetiletí. Ránu ekonomickému růstu zasadila nejprve globální pandemie a nyní čelíme dopadům válečného konfliktu na Ukrajině, deglobalizace, vysoké inflace či klimatických změn. Tato nestabilní situace zvyšuje rizika, která firmy musí řešit. Roste i riziko zvyšování počtu insolvencí v české ekonomice. Pro firmy je proto důležité identifikovat a řešit svá finanční a obchodní rizika. Je zásadní, aby se firmy při svých obchodních rozhodnutích opíraly o kvalitní informace a k tomu jim může pomoci i žebříček stability Czech Stability Award, který je sestavován na základě ratingového modelu Coface,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko. „Podobně, jako jim mohou služby a produkty poskytované společností Coface pomoci lépe porozumět a řídit rizika spojená s jejich obchodními operacemi, ať už se jedná o kreditní riziko či riziko nesplacení pohledávek,“ upřesňuje Ján Čarný.

Ocenění udělené v rámci CZECH TOP 100

Společnost:

SIEMENS, S.R.O.

Mezi deset nejstabilnějších firem v ČR dále patří tyto společnosti (v abecedním pořadí):
BOSCH DIESEL S.R.O.
ČEPRO, A.S.
LEGO PRODUCTION S.R.O.
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
ŠKODA AUTO A.S.
T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CZECH REPUBLIC, S.R.O.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.
W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S.

Certifikát TOP SPOLEHLIVÁ FIRMA

V rámci slavnostního galavečer CZECH TOP 100 na Pražském hradě, předala společnost Coface i další ocenění: certifikáty TOP SPOLEHLIVÁ FIRMA. Podobně jako u ocenění NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMA – Czech Stability Award využila společnost Coface i pro udělení certifikátů TOP SPOLEHLIVÁ firma svou unikátní metodiku Debtor Risk Assessement (DRA). Firmy, které při hodnocení získají hodnocení DRA 6 a vyšší, se kvalifikují pro udělení certifikátu TOP SPOLEHLIVÁ FIRMA. Hlavním cílem ocenění je podpořit úspěšné společnosti a potvrdit, že jsou dlouhodobě spolehlivé. Držitel certifikátu získává vysokou obchodní důvěryhodnost v očích klientů a obchodních partnerů.

Certifikáty TOP SPOLEHLIVÁ FIRMA obdržely tyto společnosti:
• FTV Prima
• ORLEN Unipetrol a.s.
• LogEx Logistics s.r.o.

„Exportně orientovaná česká ekonomika je citlivá na jakékoliv otřesy. A bohužel rizika rostou nejen v české, ale i v evropské a světové ekonomice. O to důležitější je, aby se české firmy při svých obchodních rozhodnutích opíraly o kvalitní informace o rizicích. Výraznou oporou jim v tom je právě společnost Coface, která podporuje české firmy v jejich expanzi již od roku 1991. Řada českých společností využila naši unikátní expertízu a kompetence v oblastech, jako jsou kreditní informace, prevence rizika nesplacení pohledávek, jejich pojištění a případné inkaso firemních pohledávek,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko. A doplňuje „České firmy nyní čeká velmi nelehké období. Chceme pro ně být lodivodem, který je těmito bouřlivými vodami provede do přístavu ekonomického růstu.“

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Siemens
Siemens
Siemens AG je konglomerátní společnost, která patří mezi největší výrobce elektroniky na světě. Její mezinárodní vedení sídlí v Berlíně a Mnichově. Akcie Siemens AG se obchodují na Frankfurtské burze a od 12. března 2001 také na Newyorské burze.