Chceme-li uspokojit budoucí poptávku po konektivitě, neobejdeme se bez výrazných energetických úspor v mobilních sítích

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Pokud výrazně nezvýšíme energetickou efektivitu mobilních sítí, povede stále rostoucí objem přenášených dat k dramatickému zvyšování energetické náročnosti mobilní komunikace. Přechod na 5G přitom představuje dokonalou příležitost stávající sítě modernizovat.

Analytici společnosti Ericsson odhadují, že energetické náklady na roční provoz mobilních sítí činí celosvětově více než 600 miliard Kč. Vzhledem k stále rostoucím objemům přenesených dat je zjevné, že pokud by byla technologie 5G nasazována stejným způsobem jako předchozí generace, energetická spotřeba mobilních sítí by se v blízké budoucnosti radikálně zvýšila. Například podle údajů z poslední zprávy Ericsson Mobility Report narostl mezi 1. čtvrtletím 2021 a 1. čtvrtletím 2022 objem mobilních přenosů dat o 40 procent, a oproti 1. kvartálu 2020 se letos dokonce zdvojnásobil. Počet chytrých telefonů mezi lety 2011 a 2021 narostl o 5,6 miliard a objem přenesených dat se zvýšil 300krát. Pokud bude poptávka po mobilní konektivitě dál růst stejným tempem, není zásadní proměna našich mobilních sítí jen možnost, ale naprostá nutnost.

Vysokých úspor lze dosáhnout nasazením nejnovějších technologických řešení, použitím softwaru šetřícího energii a optimalizací provozování infrastruktury. Multi-standardní hardwarové platformy, jako jsou Ericsson Dual-Mode 5G Core, Ericsson Radio System (ERS) a Ericsson Spectrum Sharing, nabízejí výrazné výhody v podobě okamžitých úspor energie a nákladů. Například nasazení nejnovějších řešení ERS na stejné platformě okamžitě sníží energetickou spotřebu asi o 30 procent. Tyto technologie zároveň výrazně usnadňují rychlý přechod na 5G, protože poskytovatelům služeb umožňují provozovat 4G a 5G současně na stejných frekvencích. Tím pádem není nutné přidávat nový energeticky náročný hardware, takže modernizace na 5G vyžaduje pouze instalaci nového software.

Klíčem k energetickým úsporám jsou také softwarové funkce, které vybavení automaticky vypínají a zapínají v souladu s tím, jak se v čase mění objem přenášených dat. Pro efektivní nasazení těchto řešení je ale zásadní důkladně proměřit energetickou spotřebu a porovnat ji s ostatními aspekty výkonu sítě. Nástroje jako Ericsson Network Manager (ENM), Ericsson Network IQ Statistics (ENIQ Statistics) a Ericsson Energy Report nabízejí velmi užitečné informace pro všechny poskytovatele služeb, kteří chtějí zlepšit energetickou efektivitu svých sítí. ENM umožňuje přistupovat ke všem datům o energetické spotřebě a výkonu sítě ze síťových uzlů, systém Ericsson Site Controller zase monitoruje veškeré systémy jednotlivých základnových stanic a ENIQ Statistics pak pomáhá sbírat, ukládat a interpretovat provozní data.

Aby mohly tyto funkce pracovat autonomně, používá se strojové učení. Jedná se například o funkce MIMO Sleep Mode a Cell Sleep Mode od společnosti Ericsson. V testech ve skutečném provozu umožnilo předvídání síťového toku v reálném čase s pomocí strojového učení ušetřit v průměru 14 procent spotřeby energie na každou lokalitu při zachování všech KPI. Další praktické testy ukázaly, že funkce Micro Sleep Tx a Low Energy Scheduler Solution dokáží snížit energetickou spotřebu rádiových zařízení 4G až o 15 procent. Významnou roli ale stále hraje správa jednotlivých základnových stanic. Řešení jako Ericsson Smart Connected Site umožňuje automaticky sbírat a analyzovat data z jednotlivých základnových stanic s pomocí umělé inteligence, čímž se drasticky snižují náklady v celém životním cyklu. Základnové stanice není nutné tak často navštěvovat, spotřebovávají méně energie, a přitom se zlepší kvalita sítě.

„Modernizace sítě nasazením nejnovějších technologií nejenže otevírá nové obchodní příležitosti, ale také dokáže zajistit významné energetické úspory. Místo toho, abychom 5G nasazovali tak, že ke stávajícímu síťovému vybavení prostě přidáme další, jako se to dělalo u předchozích generací sítí, je nutné řešit všechny různé části sítě holisticky. Variabilita síťových řešení Ericsson umožňuje poskytovatelům služeb začít šetřit energie v libovolné oblasti, čímž ušetří náklady a získají cenné informace, které pak mohou využít při další modernizaci sítě,“ uvádí Cveto Gašperut, ředitel společnosti Ericsson v České republice a spolumoderátor kulatého stolu odborníků Ericsson, který se bude konat 30. srpna, tentokrát na téma energetických úspor v mobilních sítích.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...