ČEZ Distribuce staví v Dolním Benešově moderní transformovnu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost ČEZ Distribuce staví na okraji Dolního Benešova moderní transformovnu za více než 210 milionů korun. Nahradí zastaralé zařízení, které je v provozu od 80. let minulého století, a pomůže zajistit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region.

Nová transformovna, která se na rozdíl od současné staví mimo areál MSA, zároveň umožní připojení dalších odběratelů. „Dolnobenešovsko bylo z hlediska připojení značně problematické, nové zákazníky jsme mohli připojovat jen velmi omezeně. Dokončení transformovny nám umožní nabídnout vyšší kapacitu pro připojení nových odběrných míst,“ řekl Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce. Energetici evidují například požadavek na nové připojení na hladině 110 kV od společnosti RKL Slévárna.

Součástí stavby je vybudování zapouzdřených rozvoden 110 kV a 22 kV, tedy velmi praktických rozvoden s technologiemi uvnitř budovy. Právě zapouzdřené rozvodny se v poslední době staví stále častěji, jejich výhodou je nižší nárok na zastavěný prostor, vysoká bezpečnost a delší životnost.

Na místě už panuje čilý stavební ruch. „Staveniště se začalo připravovat začátkem září loňského roku, ale teprve teď se všechny práce rozbíhají naplno, což souvisí i s klimatickými podmínkami,“ řekl Václav Besta, technik z ČEZ Distribuce, který má koordinaci stavby na starost. Kromě přeložky vedení vysokého napětí a základních terénních úprav už odborné firmy vyvrtaly piloty pro budovu společných provozů, zajistili základní betonáž, hydroizolaci a položily spodní armaturu podkladové desky. „Stále jsme ještě v prvním podzemním podlaží, ale teď už začne stavba růst do výšky,“ upřesnil Václav Besta s tím, že práce nijak neovlivní život lidí v Dolním Benešově, stavba probíhá na okraji města až za průmyslovým areálem MSA.

Stavba transformovny, která začala vloni v září, by měla být hotova na jaře 2022.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...