Česko bude muset do roku 2030 snížit emise o 26 procent

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Do roku 2030 musí Česko snížit své emise o 26 procent. Ukládá mu to opatření Evropského parlamentu, který schválil trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55. Jedním z efektivních řešení může být zpětné získávání tepla, díky kterému lze snížit emise a spotřebu paliva například při vytápění budov nebo v automobilech.

Evropský parlament schválil trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55, který má za cíl snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent do roku 2030 a do roku 2050 udělat z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě. Tyto předpisy zpřísní nároky na členské státy ohledně emisí v odvětvích, která nebyla zahrnuta v systému emisních povolenek. Česko tak musí snížit své emise o 26 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 2005 ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady. Další opatření se týkají posílení schopnosti krajiny pohlcovat uhlíkové emise a revize trhu s emisními povolenkami. Zákon musí ještě schválit Rada.

Technologie zpětného získávání tepla je účinný způsob, jak snížit emise CO2

V dnešní době se tak stává stále důležitější rozvoj moderních technologií, které povedou nejen ke snížení emisí CO2, ale taky ke snížení nákladů a zlepšení efektivity průmyslových procesů nebo modernizaci topných systémů. Jedním z efektivních řešení, u kterého je nezanedbatelné nejen ekologické, ale i ekonomické hledisko, je proces zpětného získávání tepla ze spalin (heat recovery system). To zahrnuje zachycování a opětovné využití tepla, které by se jinak při průmyslových procesech nebo v budovách ztratilo. “Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15 až 20 procent. Se systémem zpětného získávání tepla od exodraftu může být obnoveno až 95 procent tepla. Jinými slovy, existuje zde potenciál snížení spotřeby paliva o 12 až 16 procent a redukce emisí CO2,“ říká obchodní ředitel Pavel Ulrich ze společnosti Almeva. Některé průmyslové systémy dokonce umožňují ze zachyceného tepla vyrábět elektřinu, což dále snižuje potřebu vnějších zdrojů.
Zpětné získávání tepla je technologie, která se se dá využít v mnoha průmyslových odvětvích. Největší využití tak má tam, kde se produkuje velké množství odpadního tepla například při zpracování kovů nebo plechů, v lakovnách a automobilkách, v metalurgii nebo v průmyslových lakovnách. Další využití najde technologie v potravinářském a nápojovém průmyslu například v pekárnách, pivovarech a lihovarech, mlékárnách nebo v pražírnách kávy.
Pomocí technologie zpětného získávání tepla lze snížit spotřebu paliva a emise CO2 i v dopravě

V automobilovém průmyslu může být díky této technologii využito odpadní teplo z motoru, výfukového systému nebo brzdových soustav. Díky tomu se může výrazně snížit spotřeba paliva až o 5 procent a emise CO2 až o 3 procenta. Například studie publikovaná v časopisu Energie v roce 2020, která se zabývá využitím technologie heat recovery v dieslových motorech, uvádí, že využití tohoto systému může snížit spotřebu paliva a emise CO2 dokonce i o více než 5 procent. Dalším odvětvím, kde lze technologii využít je oblast vzduchotechniky a systémech odpadních vod.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...