Českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České republika postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci ve stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je stavebnictví již 4. rokem v recesi a vykazuje ve srovnání s okolními zeměmi negativní trend. Ke zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

Současná situace, kdy se nejvíce ze všech segmentů propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému ve všech segmentech stavebnictví. Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti, které nemohou dlouhodobě ustát cenový tlak v přesyceném konkurenčním prostředí. „Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou schopny splnit velké společnosti, mnohdy i ony na pokraji svých možností. V konečném důsledku tak dojde k výraznému oslabení trhu na úkor malých a středních firem,“ dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS.

Objem stavebních prací soustavně klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prosta­věno 547,6 miliard Kč. V období let 2009-2012 je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 miliard Kč, tedy bez započítání vlivu inflace celkově 20 %.

Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Ze současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce, a stavebnictví tak může zaznamenat v roce 2013 pokles své produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %.

Hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 (viz tabulka níže) byla oproti roku 2009 o 71,8 miliard Kč nižší, oproti roku 2008 činí tento rozdíl dokonce 86,1 miliard Kč. V relativním vyjádření klesla celková hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 meziročně o 37 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. V roce 2011 došlo k dalšímu celkovému meziročnímu poklesu o 3,3 %.

V meziročním srovnání s 1. pololetím 2011 klesla celková hodnota zadaných zakázek v 1. pololetí 2012 o 4,3 %, přičemž hodnota zakázek na pozemní stavby klesla o 5,8 % a hodnota zakázek na inženýrské stavby o 3,4 %. V roce 2012 tak lze očekávat další celkový meziroční pokles mezi 4-5 %.

Informace poskytla společnost Deloitte. Text byl redakčně zkrácen.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...