České strojírenské firmy se cítí ohroženy sankcemi vůči Rusku

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České strojírenství je opět na vrcholu. Dokazují to výsledky z loňského roku, podle kterých se export českého strojírenství vrátil na úroveň rekordního roku 2008. Sankce vůči Rusku, konkurence z východu či krize technického školství však mohou podle českých strojírenských firem situaci změnit. Příležitostí pro strojaře je naopak otevření nového operačního programu OP PKI.

O tom, jak zvýšit konkurenceschopnost české produkce, diskutovalo dva dny na historicky prvním Strojírenském fóru na 200 představitelů významných strojírenských společností i zástupců z ministerstev. Situace s Ruskem nás trápí, vzkázaly strojírenské firmy české vládě ze Strojírenského fóra, které ve dnech 10. a 11. června uspořádal v Praze Svaz strojírenské technologie. „Export do Ruska tvoří až 20 procent českého strojírenského vývozu. Politickou situaci proto velmi citlivě vnímáme. Je pro nás prioritní, abychom dokázali zachovat pracně budované ekonomické vztahy,“ uvedl prezident Svazu Miroslav Šabart s tím, že stupňující se sankce mohou ohrozit export i investice v Rusku. „Rádi bychom proto vyzvali českou vládu, aby k této situaci zaujala zdrženlivější přístup. Ostatně některé větší země EU tento postup zastávají,“ dodal Šabart.

Důležitý je podle něj také fungující systém pojištění exportu, podpora komerčních bank, možnost refinancování a zejména podpora agentury CzechTrade. „Ze strany České exportní banky a EGAPu bychom přivítali širší možnosti financování a pojištění vývozů na východní trhy, zejména do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu,“ uvedl Šabart.

Nejen strojírenské firmy netrpělivě čekají na vyhlášení výzev z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ten bude v programovém období 2014–2020 klást důraz na znalostní ekonomiku, úspory energií nebo rozvoj ICT. „Klíčovou skupinou příjemců jsou podnikatelé, zejména malé a střední podniky, zvláště ty inovativní. Celkem je pro ně určeno přes 116 miliard korun,“ uvedl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této skupiny se řadí 80 procent členských firem Svazu strojírenské technologie. Vláda by podle Očka měla operační program schvalovat koncem června, Evropské komisi by se měl předložit do 17. července. Následně začne ministerstvo připravovat jednotlivé programy podpory.

Celková alokace OP PIK: 116,5 miliardy Kč

  • Prioritní osa 1 – Výzkum, vývoj a inovace: 31 %
  • Prioritní osa 2 – Rozvoj malých a středních podniků: 20,67 %
  • Prioritní osa 3 – Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika: 28,2 %
  • Prioritní osa 4 – Informační a komunikační technologie: 17, 23 %

V oblasti podpory aplikovaného výzkumu a spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi upozornili účastníci fóra na velkou administrativní nepružnost schvalovacích řízení grantů, kdy od podání žádosti do vyplacení podpory uplyne průměrně rok a půl. Realizaci projektů brzdí také jejich rigidita. Bývá velmi problematické uskutečňovat v projektech změny, které pravidelně vyžaduje jejich realizační průběh.

Strojírenské fórum 2014, zleva Petr Zemánek (SST), Martin Pospíšil (MPO), Vladimír Novák (SST)
Strojírenské fórum 2014, zleva Petr Zemánek (SST), Martin Pospíšil (MPO), Vladimír Novák (SST)

Zástupci největších strojírenských společností diskutovali také o krizi technického vzdělávání. „Současný systém jde cestou kvantity na úkor kvality, a to bez ohledu na potřeby pracovního trhu. Chtěli bychom na úrovni středního i vysokého školství prosadit řízený nábor, který by vycházel z odborného odhadu vývoje potřeb pracovního trhu, a pro studenty povinnou praxi ve firmách,“ řekl nově zvolený ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík.

Na Strojírenském fóru byl prvně představen katalog svazů a výrobců ze všech odvětví strojírenství Made in CZ Industry. Ten bude sloužit jako oficiální tiskovina pro prezentaci českých strojírenských firem v zahraničí. Na akci také zaznělo dvaadvacet požadavků vůči vládě, ministerstvům, EGAPu a České exportní bance, které formulovali představitelé Svazu a vedoucí manažeři strojírenských firem.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...