České firmy podepsaly v Paříži s francouzskou EDF první memoranda k dostavbě jaderného zdroje v ČR

POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Přední čeští dodavatelé pro jadernou energetiku společnosti I&C Energo a.s., Sigma Group a.s., ŠKODA JS a.s. a ZAT a.s. podepsali v Paříži memoranda o budoucí spolupráci s koncernem Electricité de France S.A. (EDF).

Ten je jedním ze tří potenciálních uchazečů o výstavbu nových jaderných bloků v České republice. K dohodě o budoucí spolupráci došlo na pařížském veletrhu WNE 2021 (World Nuclear Exhibition), jehož hlavním tématem byl jaderný průmysl jako klíčový hráč pro nízkouhlíkovou společnost a odpovědnou budoucnost. A právě memoranda o dostavbě nových jaderných bloků v ČR pomáhají naplnit iniciativu globálního jaderného trhu hrát významnou roli v boji proti změně klimatu.
„Obzvláště v dnešní době, kdy trh s elektrickou energií vykazuje dlouhodobější nestabilitu a možné výkyvy v dodávkách a cenách elektrické energie, je více než potřebné urychleně přistoupit k výstavbě plánovaných jaderných elektráren, což se bezprostředně týká i České republiky,“ říká Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky, která zastupuje český jaderný sektor na mezinárodní úrovni.

Je nač navazovat

České společnosti, které memorandum podepsaly, nejsou pro EDF nováčkem. Například ŠKODA JS realizuje dodávky zařízení pro projekty EPR již řadu let, v současné době pro francouzský koncern vyrábí už třetí a čtvrtý komplet vnitřních částí reaktoru. „Od roku 1993 spolupracujeme s francouzskými partnery na různých projektech. Zákazníky je oceňováno zejména plnění vysokých nároků na parametry kvality a dodržování dohodnutých termínů. Nyní diskutujeme také o možnosti využití našich zkušeností z oblasti inženýringu,“ konstatuje generální ředitel ŠKODA JS František Krček. Příbramský ZAT, výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, zase do konce roku 2024 vyrobí a zkompletuje 58 skříní řídicího systému pro 20 bloků jaderných elektráren ve Francii provozovaných společností EDF. Také I&C Energo má za sebou úspěšně realizované projekty ve spolupráci s EDF nebo jejími dceřinými firmami, například instalaci rekombinátorů vodíku na JE Dukovany v rámci „postfukušimských“ opatření nebo spolupráci na JE Loviisa ve Finsku v projektu záměny systému kontroly a řízení.

České jaderné know-how ve světě

Firmy, jež se s francouzským partnerem dohodly na budoucí spolupráci, patří mezi významné evropské hráče v jaderném průmyslu. Aktuálně se podílejí na výstavbě či modernizaci jaderných elektráren u nás, na Slovensku, v Maďarsku, Francii, Finsku, na Ukrajině, v Turecku, Arménii i v Rusku. Například řídicí systémy a know-how společnosti ZAT aktuálně najdete na 30 procentech jaderných elektráren v EU a 10 procentech ve světě. „Máme moderní řídicí systém SandRA, obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Nasazujeme jej také ve Finsku, kde platí jedny z nejpřísnějších pravidel regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost. Naše systémy využívají i obě jaderné elektrárny u nás a na Slovensku,“ upřesňuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.
Společnost Sigma Group, dodavatel speciálních aplikací průmyslových čerpadel a kompletací souvisejících technologických systémů, aktuálně realizuje dodávky na JE Mochovce, JE Kurská i JE Akkuyu a zajišťuje komplexní servis dodávek pro JE Temelín a JE Dukovany.
Stejně dobře má nakročeno i I&C Energo, významný hráč v poskytování komplexních služeb v oblasti řídicích systémů, průmyslových informačních systémů a elektrických systémů. „Významné zakázky realizujeme především na českých jaderných elektrárnách. Například v listopadu jsme uzavřeli devítiletý kontrakt na modernizaci řídicích a kontrolních systémů pro JE Temelín,“ doplňuje Jan Krška, obchodní ředitel společnosti. Zároveň má firma trvalé zastoupení na Slovensku i v Maďarsku a aktuální projekty v zahraničí zahrnují rovněž Ukrajinu, Bulharsko a Finsko.

České firmy pro české jádro

Stěžejním pojítkem čtveřice leaderů jsou právě zakázky na evropském trhu s jadernými reaktory typu VVER i EPR včetně významných a dlouhodobých dodávek do jaderných elektráren v České republice. „Věříme, že se české firmy díky svým zkušenostem na lokálním i zahraničním trhu výrazně zapojí i do výstavby nových jaderných bloků u nás. A to jak dodávkami klíčových komponent, tak výraznou inženýrskou účastí při jejich realizaci, aby byla udržena kontinuita a unikátní stávající úroveň českého jaderně energetického průmyslu,“ konstatuje Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance. Účast těchto firem na výstavbě bude v neposlední řadě znamenat také rychlejší, levnější a soběstačné zajištění provozu a údržby bloků.

Aliance české energetiky

Aliance české energetiky, která aktuálně sdružuje deset společností, má klíčový podíl zejména v prvotních fázích rozhovorů s jednotlivými uchazeči o dostavbě jaderných bloků v ČR. Koncentruje klíčové dodavatele z oblasti technologických systémů a řešení – již nyní je schopna z pohledu technologie a inženýringu pokrýt typově dodavatelské potřeby celého bloku. Je proto ideálním partnerem pro zahraniční strategické společnosti ucházející se o tendr na výstavbu JE Dukovany, stejně tak pro klíčové domácí instituce připravující průmysl a průmyslové zázemí pro budoucí realizaci projektu. Aliance se významně podílela i na organizaci podpisů memorand mezi čtyřmi českými firmami a koncernem EDF.