CERN letos oslaví šedesát let

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Evropské centrum pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě letos oslaví šedesáté výročí od založení. Posláním vědecké laboratoře je porozumět tomu, z jakých součástí je složena hmota a jak tyto součásti spolu interagují.

Nejrozsáhlejší výzkumné centrum na světe pro bádání v odvětí částicové fyziky se nachází v příhraničním švýcarském městě Ženeva. Centrum bylo založeno v roce 1954 a stalo se tak prvním společným evropským dílem, díky němuž se mohla uskutečnit mezinárodní vědecká spolupráce probíhající již šedesát let. Přes tři tisíce vědců z různých světových univerzit zde pomocí srážkových experimentů zkoumá nejmenší stavební kameny našeho světa a v tomto výzkumu hodlá nadále pokračovat.

Málo kdo ví, že v CERNu se zrodila světová síť WWW, kterou vyvinul Tim Berners-Lee. První myšlenkou internetové sítě byla výměna vědeckých poznatků. V dnešní době má však internetová síť jiné cíle.

Nechme se překvapit, k čemu ještě tato ojedinělá vědecká laboratoř přispěje – ať už v oblasti částicové fyziky nebo v jiných odvětvích.

1-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
U CERNu se nachází kopule, která je určena pro návštěvníky exkurze. Promítá se zde film o historii vědecké laboratoře a jsou zde uloženy komponenty používané ke srážkovým experimentům. Foto: Marek Pagáč
2-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
Logo Evropského centra pro jaderný výzkum. Foto: Marek Pagáč
3-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
Vstupní hala je určena pro návštěvníky exkurzí, které zde probíhají každý den. Pro exkurzi je nutná předchozí registrace. Foto: Marek Pagáč
4-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
Modré potrubí, kterým probíhají částice, je uloženo sto metrů pod Ženevou. Foto: Marek Pagáč
5-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
Pod Ženevou se nachází potrubí ve tvaru kruhu. Foto: Marek Pagáč
6-CERN-Ženeva-Průmysl-cz-Pagac
Při exkurzi probíhá odborný výklad na interaktivní tabuli. Návštěvníci dále absolvují zhlédnutí krátkého filmu ve 3D. Foto: Marek Pagáč
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...