Bulharský ČEZ postoupil tamnímu regulátorovi stanovisko k údajným důvodům pro odebrání licence

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Distribuční společnost CEZ Razpredelenie a prodejní společnost CEZ Elektro dnes odevzdaly bulharskému regulačnímu úřadu (DKEVR) svá stanoviska k předloženým důvodům, na základě kterých byla zahájena procedura odebrání licence zmíněným společnostem. Ty ani v jednom případě neshledaly žádné zásadní pochybení ve své dosavadní činnosti. 

„Vždy jsme naplňovali veškeré zákonné povinnosti, proto jsme přesvědčeni, že k odebrání licencí neexistuje jediný důvod. To také dokládáme regulátorovi v odevzdaných právních stanoviscích i v dalších dokumentech,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Důvody pro odebrání licence musejí být velmi závažné, patří mezi ně ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, soustavné porušování licenčních podmínek, neplnění pokynů regulátora nebo poskytnutí nesprávné informace při žádosti o licenci. Pochybení, která regulátor společnostem ČEZ vytýká, jsou spíše formálního charakteru. Úplný seznam výtek a reakcí na ně je uveden v příloze.

„Věříme, že po prozkoumání námi dodaných podkladů a zohlednění dalších okolností přehodnotí nezávislý regulační úřad svůj záměr a ukončí řízení o odebrání licence. Bulharským institucím i celému obyvatelstvu chceme být i nadále důvěryhodným a transparentním partnerem,“ dodal Pleskač.

Proto jsou společnosti ČEZ v Bulharsku ochotny vzít v potaz všechna doporučení regulátora, a to i přes to, že v roce 2006 byl jejich nastavený obchodní model schválen řadou pověřených autorit, jak již zmíněným regulátorem, tak Ministerstvem pro ekonomiku, energie a turismus. Skupina ČEZ plně podporuje naplňování evropských standardů a norem, které vedou k neustálému zlepšování služeb pro zákazníky.

Skupina ČEZ má se současnou situací v Bulharsku pochopení, avšak necítí za ní žádnou zodpovědnost, a to hned z několika důvodů – vyšší účty za elektrickou energii byly způsobeny chladnější zimou, vyšší spotřebou přes Vánoce a také prodloužením odečítací periody kvůli svátkům. Ceny elektřiny na začátku tohoto roku nevzrostly, k jejich změně došlo rozhodnutím bulharského energetického regulačního úřadu (DKEVR) 1. 7. 2012, kdy byly navýšeny o více než 13 %, zejména kvůli podpoře obnovitelných zdrojů. Ceny domácnostem v Bulharsku jsou plně regulované a mimochodem také nejnižší v celé Evropské unii. Bulharský ČEZ získává z celkové faktury méně než 10 %, zbytek připadá výrobcům elektřiny, přenosové soustavě a daňovému úřadu.

Čtěte také k tématu:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...