BIOCEV se má stát centrem excelentní vědy v ČR i Evropské unii

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Při příležitosti spuštění prvního výzkumného programu „Funkční genomika“ byl v úterý 30. října slavnostně zahájen projekt BIOCEV, který patří mezi šest schválených velkých projektů, jež se mají stát centry excelentní vědy u nás i v Evropě.

Výzkumný program centra BIOCEV je zaměřený na moderní a rychle se rozvíjející oblasti vědy – biomedicínu a biotechnologie, a propojuje základní a aplikovaný výzkum. Očekává se, že výsledky vědeckého výzkumu budou v budoucnu využitelné pro vývoj nových léků či nových léčebných a diagnostických postupů.

Hlavním cílem projektu BIOCEV je poskytnout renomovaným výzkumníkům adekvátní zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat podmínky pro špičkovou vědeckou práci v České republice a podpořit národní i evropský rozvoj biomedicíny a na ni navázaného biotechnologického průmyslu.

Prostředky na vybudování centra společně získaly výzkumné ústavy Akademie věd ČR a Univerzita Karlova v Praze z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ministr školství profesor Petr Fiala k zahájení centra řekl: „Česká republika cíleně podporuje projekty vzniku špičkových výzkumných center jako je BIOCEV, u nichž předpokládáme výsledky evropské nebo světové úrovně a uplatnění stovek vědců, kteří by jinak z naší země odcházeli. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podpora skutečně kvalitní vědy se dlouhodobě vyplácí, protože výsledky využitelné v praxi v medicíně nebo v průmyslu přinášejí konkrétní impuls domácí ekonomice a umožňují obstát v mezinárodní soutěži.“

Projekt BIOCEV se nyní nachází ve fázi před zahájením druhého kola výběru dodavatele stavby. Zahájení výstavby ve Vestci je plánováno na květen příštího roku, dokončení stavby centra pak na konec roku 2014.

„Řada neočekávaných překážek už v průběhu schvalovacího procesu způsobila zpoždění projektu. Vzhledem k možnosti zahájení společných výzkumných programů na současných pracovištích v Praze a vzhledem k souběhu výstavby centra s nákupem nových přístrojů očekáváme dostatek času na úspěšné splnění všech závazných indikátorů projektu ke konci roku 2015,“ říká za příjemce dotace z evropských fondů profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR a předseda Rady BIOCEV.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...