Analýza: Vývoj cen v zahraničním obchodu ve 4. čtvrtletí 2012

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Česý statistický úřad zveřejnil data indexů cen v zahraničním obchodu v posledním čtvrtletí loňského roku a také za celý rok 2012. V tomto díle vám přináší data ke 4. čtvrtetí roku 2012

Čtěte také shrnutí za celý rok 2012 – publikujeme zítra:
Analýza: Vývoj cen v zahraničním obchodě v roce 2012

Ceny vývozu se ve 4. čtvrtletí 2012 proti 3. čtvrtletí 2012 snížily o 0,1 % (ve 3. čtvrtletí o 0,5 %), ceny dovozu se snížily o 0,5 % (ve 3. čtvrtletí o 0,7 %).

Ve vývozních cenách, z významnějších skupin, klesly ceny minerálních paliv o 2,2 %, polotovarů o 0,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Významněji rostly ceny potravin o 2,1 %, chemikálií o 1,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.

U dovozních cen se významněji snížily ceny ostatních surovin o 5,6 %, minerálních paliv o 1,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Z významnějších skupin rostly ceny potravin o 2,9 % a ceny chemikálií o 0,9 %.

Směnné relace ve 4. čtvrtletí 2012 proti 3. čtvrtletí 2012 dosáhly hodnoty 100,4 % (ve 3. čtvrtletí hodnota 100,2 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (105,4 %), průmyslové spotřební zboží (100,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,5 %). Z významnějších skupin dosáhly negativní hodnoty potraviny (99,2 %), minerální paliva a polotovary shodně (99,4 %).

Vývoj cen zahraničního obchodu významně ovlivňoval rovněž kurz koruny k hlavním zahraničním měnám. Do mezičtvrtletního indexu kurzu byly zahrnuty dvě nejvýznamnější měny z hlediska českého zahraničního obchodu, tedy EUR a USD. Mezičtvrtletní indexy kurzů CZK k těmto měnám byly váženy váhou, která těmto zahraničním měnám přísluší v indexu vývozních cen, resp. dovozních cen.

Z výše uvedených grafů číslo 2 a 3 je patrné, že v případě vývozu i dovozu jsou ceny zahraničního obchodu vázány na kurzové vlivy. Tato vazba by byla ještě silnější u meziměsíčního porovnání, nicméně u mezičtvrtletního indexu je tato vazba také poměrně silná, jak ukazují grafy. Tento závěr je pochopitelný, protože kontrakty se zahraničními subjekty jsou zpravidla uzavírány na delší časové období a čím je období kontraktu delší, tím je vazba na kurzy silnější.

Meziroční hodnocení

Vývozní ceny se ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšily o 0,3 % (ve 3. čtvrtletí o 3,3 %). Z významnějších skupin rostly ceny potravin o 5,0 %, chemikálií o 4,1 %, ostatních surovin o 4,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny minerálních paliv klesly o 7,2 % a ceny polotovarů o 0,9 %.

Dovozní ceny se ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšily o 1,0 % (ve 3. čtvrtletí o 4,7 %). Z významnějších skupin rostly ceny potravin o 7,1 %, minerálních paliv o 5,3 % (ve 3. čtvrtletí o 14,7 %) a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Ceny ostatních surovin klesly o 10,1 %, ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží klesly shodně o 0,8 %.

Směnné relace se meziročně ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšily na hodnotu 99,3 % (o 0,6 p.b. více než ve 3. čtvrtletí), nicméně dvanácté čtvrtletí setrvávaly v negativních hodnotách – viz graf číslo 4. Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u minerálních paliv (88,1 %), potravin (98,0 %) a strojů a dopravních prostředků (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace ostatních surovin (115,7 %), průmyslového spotřebního zboží (102,3 %) a chemikálií (101,5 %).

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...