Aleš Doucek: Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie rapidně roste

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie v poslední době rapidně roste – důkazem může být i to, že za posledního pouhého půl roku se počet členů České technologické vodíkové platformy (HYTEP) zvýšil o třetinu.

Platforma, které letos slaví patnáct let od založení, tak mezi sebou přivítala přes dvacet nových členů. Proč je vodík pro firmy či instituce tak zajímavý? S čím vším může platforma svým členům pomoci? Nejen to prozrazuje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy a vedoucí oddělení vodíkových technologií v Ústavu jaderného výzkumu Řež.

HYTEP letos slaví 15 let od založení. Kam se za tu dobu tato platforma vyvinula?

Naše platforma se z malé skupiny pár společností a vysokých škol za ta léta vyvinula v plnohodnotného partnera, na kterého se obrací lidé, kteří se o vodíkovém hospodářství a navazujících technologií chtějí dozvědět více. Naše členská základna, která dnes čítá již přes 60 členů, je důkazem, že za posledních pár let zájem o vodík stoupl několikanásobně.
Ale neusínáme na vavřínech. Vodíkové hospodářství, rozvoj pilotních projektů, komercionalizace technologií, legislativní rámec, to vše je v současné chvíli na pořadu dne, a tam všude bude i v následujících letech naše platforma pomáhat jak naším členům, tak i státní správě.

Počet členů HYTEPu v poslední době významně přibývá – čím si to vysvětlujete?

Zájem o rozvoj vodíkového hospodářství konstantně roste, a to nás samozřejmě těší. Je vidět, že i české společnosti začínají vnímat vodík jako jednu z možných cest do budoucna. K tomu, aby to fungovalo v masovém měřítku je ale potřeba začít už dnes. Jedním z prvních kroků bývá mimo jiné vstup do naší platformy, kde si členové přijdou na celou řadu nových kontaktů, informací a získají možnost ovlivňovat do budoucna i legislativu na podporu vodíku.

Kolik členů celkem má HYTEP nyní?

Momentálně máme přes 60 členů.

A kolik jich přibylo v roce 2022?

Letos přibylo přes 23 členů.

Kdo jsou vaši typičtí členové?

Většinou jsou to malé až velké společnosti, ale našimi členy jsou i vysoké školy a výzkumné organizace. V posledním roce vnímáme nárůst zejména ze strany společností, které se o vodíku chtějí dozvědět více a proniknout tak do tohoto specifického a rapidně se rozvíjejícího odvětví.

Co nejvíce členové HYTEPU na platformě oceňují, s čím vším v oblasti vodíkových technologií můžete pomoci?

Naší hlavní přidanou hodnotou je fakt, že u sebe sdružujeme velké množství relevantních informací pro celou řadu aktérů v oboru vodíkové ekonomiky. Spolupracujeme velmi intenzivně se státní správou, naším cílem je poskytovat odborně podložené a nezávislé informace a tím zajistit podporu vodíkových technologií. Tato spolupráce nám také umožňuje spoluutvářet priority ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti dekarbonizace hospodářství.
Jsme zároveň součástí nadnárodní organizace Hydrogen Europe, která v Bruselu prosazuje rozvoj vodíkového hospodářství. Víme tak z první ruky, jakou podobu bude mít konkrétní legislativa a jakým směrem se vyjednávání posouvají. To nám umožňuje mobilizovat aktéry v ČR a podporovat státní správu, aby v Bruselu prosazovali takovou politiku, která zohlední realitu českého prostředí. Mimo jiné poskytujeme našim členům pravidelně přednostní přístup k zajímavým akcím díky propojení se zahraničními ambasádami, CzechInvestem a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
V neposlední řadě zpracováváme pro naše členy analýzy unijní legislativy a shrnutí zajímavých studií od organizací světového formátu jakými je třeba Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nebo Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA).

Očekáváte další zájem o členství v HYTEPU? Pro koho máte „otevřené dveře?

Věříme, že počet společností zajímajících se o vodíkové technologie ještě poroste. Otevřené dveře máme pro všechny aktéry, kteří se zaměřují na vývoj, výzkum a výrobu vodíkových technologií, které se uplatňují v sektorech průmyslu, dopravy a energetiky. Zároveň přivítáme každého, kdo má záměr v České republice zrealizovat jakýkoliv vodíkový projekt, který přispěje k rozvoji vodíkového hospodářství.
Do budoucna očekáváme, že se platforma rozroste i personálně. Počítáme tak s výrazným posílením našich aktivit směrem k našim členům. Vnímáme to tak, že se teprve teď sen o vodíkovém hospodářství začíná postupnými krůčky měnit v realitu.

Kde vidíte HYTEP za dalších 15 let?

Jako léty prověřené etablované, suverénní a profesionální sdružení, ke kterému se budou i nadále obracet členové a další společnosti v případě, že budou chtít realizovat vodíkové projekty. Věřím, že se nám podaří ze současné situace vytěžit maximum a za 15 let bude vodík součástí našich životů tak, jak to dnes známe s fosilními palivy. Jako příklad mohu uvést plán páteřní sítě plynovodů přepravující vodík s názvem European Hydrogen Backbone.
Za 15 let budeme již vodík přepravovat plynovody a nebude tak problém dostat jej přesně tam, kde ho bude potřeba. Potenciál vodíkových technologií je nezměrný a my budeme i nadále jedni z těch, kteří budou prosazovat jejich realistické nasazení do praxe.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Česká vodíková technologická platforma z.s.
Česká vodíková technologická platforma z.s.