Akce Staň se na den vědkyní opět nabídne studentkám zajímavé výlety do světů fyziky, chemie i robotiky

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Zajímavými výzkumy a pokusy z fyziky, chemie, robotiky či matematiky provede studentky středních škol osmý ročník akce Staň se na den vědkyní. Program plný přednášek, workshopů a diskusí s vědkyněmi i studentkami se uskuteční 10. února v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakultě elektrotechnické ČVUT. Počet míst je omezený.

Studentky, které zajímá věda, se mohou zaregistrovat přes web do 31. ledna. Akce se koná při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který v roce 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Tento den každoročně připadá na 11. února a jeho cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve světě vědy a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání.

V roce 2021 podle údajů Českého statistického úřadu tvořily vědkyně jen 31 procent z celkového počtu lidí působících v tuzemském výzkumu. To nás řadí pod průměr v rámci zemí Evropské unie. V přírodních a technických vědách je pak situace ještě horší. Jak upozorňuje Národní kontaktní centrum – gender a věda, které je součástí Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v přírodních vědách byl v roce 2020 podíl žen zhruba 25 procent, u technických věd dokonce jen kolem 15 procent.
Za to, že ve výzkumu působí málo žen, může řada faktorů – včetně mnohdy přetrvávajících stereotypů a pomyslného dělení oborů na „mužské“ a „ženské“. A právě bořit tyto předsudky a dodat středoškolačkám odvahu i chuť zvolit si studium přírodovědných a technických oborů patří mezi hlavní cíle akce Staň se na den vědkyní.

Bohatší program i nová témata

Podle doktorky Jaroslavy Óbertové, vědkyně a hlavní organizátorky akce, se letošní program oproti loňsku opět rozšíří. Vědkyně, která se na FJFI ČVUT věnuje teoretické fyzice, upozornila, že středoškolačky mají na výběr 13 cvičení, meziročně o čtyři více.
„Tento rok se do akce zapojila katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Nabízí hned tři cvičení na různá témata z dozimetrie a také jednu dopolední přednášku od doktorky Thinové. Další nové cvičení je na téma kosmického záření,“ popsala Óbertová. Organizační tým se podle ní snaží program každý rok trochu obměnit a přinést nová témata. Óbertová připomněla, že loni započatá spolupráce s FEL ČVUT například obohatila akci o robotiku a programování. „Myslím, že i díky tomu se nám na předchozí ročník podařilo přilákat rekordní počet studentek,“ konstatovala Óbertová. Na akci se loni zaregistrovalo 80 středoškolaček, byť na samotný program jich nakonec přijelo o něco méně. „Z jejich ohlasů je zřejmé, že tento typ akce zaměřený na děvčata a techniku má smysl,“ zdůraznila vědkyně.

Studentky nahlédnou do světů částicové fyziky i energetiky

Dopoledne bude patřit trojici přednášek o částicové fyzice, energetice a dozimetrii. Účastnice si je poslechnou v budově FJFI ČVUT v pražské ulici Břehová.
„Chcete-li si popovídat o původu a účincích ionizujícího záření, jeho kladných i záporných stránkách, kde se se zářením tohoto druhu setkáváme a jak umíme jeho účinky využít v náš prospěch a na druhou stranu se před ním dostatečně chránit, přijďte,“ uvedla ke svému příspěvku doktorka Lenka Thinová z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT. Thinová vedle výuky spolupracuje na projektech souvisejících se životním prostředím. „Moje práce je kombinací měření v terénu a zpracování dat. Řešení různých problémů vás nutně chytne za srdce, zvláště měříte-li v zajímavých oblastech, jako jsou třeba jeskyně, okolí Temelína, Etny na Sicílii a mnohé další,“ sdělila vědkyně.
O výzvách v plynárenství pak pohovoří Šárka Jablonská, doktorandka z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT. Vědkyně a analytička se zabývá nyní velmi diskutovaným tématem nahrazení zemního plynu vodíkem. Třetí přednášející je Monika Robotková, doktorandka z katedry fyziky FJFI ČVUT. Robotková studuje srážky protonů na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA.

Příležitost zeptat se i osahat si vědu

Polední čas bude patřit diskusi s vědkyněmi z obou fakult. Vedle Šárky Jablonské se jí zúčastní matematička, profesorka Edita Pelantová, fyzikální chemička doktorka Alena Zavadilová, obě z FJFI ČVUT, a Radka Vozábová, doktorandka katedry fyziky FJFI ČVUT. Poté začnou cvičení pod vedením zkušených vědkyň, doktorandek i studentek nižších ročníků ze zapojených fakult. Tato část se uskuteční na různých akademických pracovištích v rámci Prahy.
Ve vědeckých workshopech si středoškolačky například oťukají základy programování v jazyce Python, budou vyrábět solární lampy a navštíví laboratoř pro testování fotovoltaických systémů na FEL ČVUT. Další cvičení studentkám přiblíží třeba téma programování na kvantovém počítači IBM – Q a Modulo – matematický nástroj, který zjednodušuje počítání s velkými čísly.
Do světa robotů pak středoškolačky zavede cvičení doktorandky Jindřišky Deckerové z katedry počítačů a Centra umělé inteligence FEL ČVUT. „Zabývám se plánováním nejkratších cest vedoucích přes více míst. Tento problém se nazývá problém obchodního cestujícího a já se zaměřuji na jeho aplikaci v robotice,“ popsala Deckerová svůj výzkum. „A právě tuto aplikaci si účastnice můžou vyzkoušet i na cvičení, kde budou plánovat a programovat misi kráčejícímu robotu. Robot bude mít za úkol získat vzorky půdy z planety, na které se může nacházet život,“ sdělila vědkyně. Všechna cvičení skončí nejpozději kolem 17:00.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

ČVUT
ČVUT