30 let obchodní jednotky Fronius Solar Energy

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Fronius Solar Energy vyvíjí od roku 1992 inovativní produkty a řešení pro hospodárnou a inteligentní výrobu, skladování, distribuci a spotřebu solární energie. Cíle pro rok 2023 jsou jasné: Do konce roku má být denně instalováno 3 000 střídačů Fronius. Od prodeje prvního střídače Fronius Sunrise tak bude mít obchodní jednotka Fronius Solar Energy nainstalováno celkem 35 GW výkonu. To je 3,9 milionu střídačů, které ročně vyrobí 46,8 TWh zelené energie, což odpovídá 44 vodním elektrárnám.

Plány na příštích několik let vidí Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales, obchodní jednotka Solar Energy, Fronius International GmbH, už jasně před očima: „Naším cílem je hluboké digitální a funkční propojení systémů Fronius s produkty pro propojování sektorů, které přinese ještě více slunečního svitu do odvětví vytápění, chlazení a mobility. Tím je zajištěna další cesta k 24 hodinám slunce.“ Hledání perspektivních řešení technických výzev je krédem rakouské rodinné společnosti od samého počátku.

V popředí stojí neustálý vývoj produktů a řešení, stejně jako silný důraz na udržitelnost a vytváření hodnot v Evropě. To dokazuje i nejnovější vývoj:

Nová varianta střídače Fronius Tauro

V únoru 2023 bude dostupná nová, 30A varianta střídače Fronius Tauro, která je řešením pro stále rostoucí podíl solárních panelů pro vysoké proudy. Jde o solární panely se zdokonalenými solárními wafery, které zvládnou vyšší proudy a pomáhají tak snižovat náklady na systém. Maximální flexibilita při navrhování systému s minimálními celkovými náklady na provoz systému – i to představuje nová varianta střídače Tauro.

Fronius GEN24 Plus – nyní ještě vyšší přínos celého systému pro klima

Vrcholným výsledkem práce společnosti Fronius v oblasti udržitelnosti je posuzování životního cyklu (LCA) pro Fronius GEN24 Plus a Fronius Tauro. „Udržitelnost založená na důkazech je pro nás stejně důležitá jako integrace výsledků do vývoje produktů, abychom neustále zlepšovali naši výkonnost v oblasti udržitelnosti,“ říká Katrin Helmberger, Head of Corporate Sustainability, Fronius International GmbH. Velmi důležitá je přitom aktuálnost údajů, proto se podle potřeby provádějí aktualizace analýz životního cyklu.

Nejnovější výpočty posuzování životního cyklu střídače Fronius GEN24 Plus ukazují, že se přínos celého systému pro klima dokonce zlepšil. Doba návratnosti klimatických dopadů (CO2e payback time) se zkrátila z 1,2 až 5,5 roku na 0,7 až 3,3 roku.

„Naším cílem je do roku 2025 zcela dekarbonizovat všechna zařízení společnosti Fronius. Kromě toho ve společnosti Fronius již stoprocentně využíváme ekologický proud a v letech 2014–2021 jsme také snížili intenzitu emisí skleníkových plynů na polovinu. To jsou působivé výsledky. Sázíme na plánování a realizaci technických a organizačních opatření namísto kompenzace emisí,“ vysvětluje K. Helmberger.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama